HTH krem - forskriftarlyf

Barksterar húðlyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Hýdrókortisón_ Tretínóín Hýdrókínón

Markaðsleyfishafi: óskráð | Skráð: 1. júní, 2019

HTH krem er forskriftarlyf lækna. Það þýðir að ekki eru gerðar sömu kröfur um merkingu, klínískar rannsóknir eða fylgiseðil eins og til skráðra lyfja. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá. HTH krem inniheldur 3 virk efni, hýdrókínón, tretínóín og hýdrókortisón. Hydrókínón er efni sem hindrar myndun á melaníni sem er litarefni í húðinni. Hýdrókínón lýsir dökka bletti eða skellur í andliti. Tretínóín er A vítamín afleiða sem hjálpar til við endurnýjun húðar. Meðal annars jafnar tretínóín húðlit og eykur virkni hýdrókínón sé það notað saman í blöndu. Hýdrókortisón er sterahormón sem myndast í nýrnahettunum. Lyfið er notað staðbundið til þess að draga úr bólgum, kláða og ofnæmiseinkennum, en það bælir myndun efna sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið. Hýdrókortisón er vægur steri og er notaður í blöndu með hýdrókínón til að vinna gegn bólgumyndun sem hýdrókínón getur valdið. HTH krem er notað við dökkum húðskellum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis krem.

Venjulegar skammtastærðir:
Samkvæmt fyrirmælum læknis.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Að lágmarki 4 vikur en oft á tíðum 8-12 vikur þar til árangur er farinn að sjást.

Verkunartími:
Engar upplýsingar.

Geymsla:
Geymist við stofuhita.

Ef skammtur gleymist:
Ekki tvöfalda skammt sem gleymist.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta að nota kremið nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Lítil hætta er á öðrum einkennum en staðbundinni ertingu undan lyfinu. Hafðu samband við lækni ef einhver óvenjuleg einkenni koma fram.

Langtímanotkun:
Meiri hætta er á að aukaverkanir lyfsins komi fram. Hýdrókortisón getur valdið húðþynningu þegar það er notað útvortis til langs tíma.


Aukaverkanir

Lyfið hefur ekki verið rannsakað með tilliti til aukaverkana. Leitaðu strax til læknis ef vart verður aukaverkana. Eftirfarandi aukaverkanir eru taldar hugsanlegar en listinn er ekki tæmandi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting, kláði og roði í húð          
Húðþynning          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Milliverkanir við önnur lyf hafa ekki verið rannsökuð.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Mikilvægt er að forðast þungun meðan á meðferð stendur.

Brjóstagjöf:
Engar upplýsingar eru um notkun lyfsins meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Engar upplýsingar.

Eldra fólk:
Engar upplýsingar.

Íþróttir:
Innihaldsefnin eru ekki bönnuð við æfingar og í keppni.

Annað:
Húðin er viðkvæmari fyrir sólarljósi meðan lyfið er tekið. Notið sólarvörn og verjið húð gegn geislum sólar.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.