Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin-B

Augn- og eyrnalyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Hýdrókortisón_ Oxýtetracýklín Pólýmýxín B

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. nóvember, 1981

Lyfið inniheldur þrjú virk efni, hýdrókortisón, oxýtetracýklín og pólýmýxín B. Hýdrókortisón er sterahormón sem myndast í nýrnahettunum. Það bælir myndun efna þeirra sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið og dregur með þessu úr bólgum, kláða og ofnæmiseinkennum. Sterar sem eru notaðir í húðlyf skiptast gróflega í 4 flokka eftir styrkleika. Hýdrókortisón er vægur steri og tilheyrir flokki 1, vægasta flokknum. Oxýtetracýklín tilheyrir flokki tetracýklín sýklalyfja. Sýklalyf í þessum flokki eru breiðvirk, þ.e. þau verka á margar tegundir sjúkdómsvaldandi baktería. Pólýmýxín B er sýklalyf sem tilheyrir flokki fjölpeptíða og hefur áhrif á vissar tegundir baktería. Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin-B er notað við sýkingum í eyrum og augum þar sem bólga er einnig til staðar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augn- og eyrnadropar.

Venjulegar skammtastærðir:
Augndropar: 1-2 dropar í sýkt auga 3svar á dag. Eyrnadropar: 2-4 dropar í sýkt eyra 3svar á dag. Hrista skal túpuna vel fyrir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal lyfið innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um, líka þótt einkenni séu ekki lengur til staðar. Ef notkun er hætt of snemma getur sýking náð sér aftur á strik.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er nær eingöngu notað í skamman tíma í senn við tilfallandi sýkingum í augum eða eyrum. Ef lyfið er notað í langan tíma þarf að fylgjast vel með augnþrýstingi.


Aukaverkanir

Þegar breiðvirk sýklalyf eru notuð fylgir alltaf hætta á sýkingu af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Endursýking        
Erting og sviði í auga          
Roði og bólga í augum eða augnlokum          

Milliverkanir

Engar milliverkanir eru þekktar við þetta lyfjaform. Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.