Incruse Ellipta

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Umeclidinum

Markaðsleyfishafi: GlaxoSmithKline | Skráð: 1. október, 2015

Incruse inniheldur virka efnið umeclidinum. Umeclidinium hefur langverkandi berkjuvíkkandi áhrif. Lyfið er notað til meðferðar við langvinnri lungnateppu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innöndunarduft í gráu innöndunartæki (ELLIPTA)

Venjulegar skammtastærðir:
1 skammtur daglega.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkun heftst eftir 5-15 mínútur.

Verkunartími:
Um 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymið innöndunartækið í lokaða bakkanum til varnar gegn raka og takið það aðeins úr rétt fyrir notkun í fyrsta sinn. Notið innan 6 vikna frá því að bakkinn með innöndunartækinu er opnaður.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar notkun lyfsins er hætt. Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef barn notar lyfið eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni eða eitrunarmiðstöð Landspítalans í síma 543 2222.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Inniheldur laktósa. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækninn áður en lyfið er tekið inn.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot        
Munnþurrkur          
Sveppasýking í munni        
Sýking og bólga í nefi og koki        
Útbrot og mikill kláði          
Þvagtregða        

Milliverkanir

Ólíklegt er talið að lyfið valdi milliverkunum sem skipta máli.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað. Ekki nota lyfið ef þú ert barnshafandi nema læknirinn segi þér að gera það.

Brjóstagjöf:
Það er ekki vitað hvort lyfið geti borist í brjóstamjólk. Ef þú ert með barn á brjósti skalt þú leita ráða hjá lækninum áður en þú notar Incruse. Ekki nota lyfið ef þú ert með barn á brjósti nema læknirinn segi þér að gera það.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Það er ekki líklegt að lyfið hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.