Otrivin Junior ukonserveret

Neflyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Xýlómetazólín

Markaðsleyfishafi: Haleon Denmark ApS | Skráð: 1. febrúar, 2014

Otrivin Junior er notað við nefstíflum og miklu nefrennsli. Xýlómetazólín, virka efni lyfsins, veldur því að æðar í nefslímhúðinni dragast saman. Við þetta minnka bólgur í nefslímhúðinni og dregið er úr slímmyndun. Lyfið er einnig notað við miðeyrnabólgu. Ef xýlómetazólín er notað lengur en 10 daga í senn eykst hætta á því að langvarandi bólga í nefslímhúð komi fram þegar notkun lyfsins er hætt.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Nefúði.

Venjulegar skammtastærðir:
Börn 2-11 ára: 1 úði (0,5 mg/ml) í hvora nös 1-3svar á dag. Snýttu þér fyrir notkun og andaðu rólega inn um nefið um leið og lyfið er notað.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Nokkrar mín.

Verkunartími:
10-12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er aðeins notað eftir þörfum.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má notkun lyfsins þegar einkenni eru ekki lengur til staðar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stórir skammtar geta valdið sviða og óþægindum í nefi. Mjög stórir skammtar geta valdið hröðum hjartslætti, háum blóðþrýstingi og eirðarleysi. Hafðu samband við lækni ef þessi einkenni koma fram.

Langtímanotkun:
Lyfið má ekki nota lengur en 10 daga í senn. Notkun lengur en 10 daga í senn getur leitt til bólgu í nefslímhúð og því valdið vítahringi.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir          
Höfuðverkur, ógleði          
Útbrot og mikill kláði          
Sviði, þurrkur og erting í nefi          
Hnerri, nefrennsli          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Ekki er mælt með notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.