Rasagilin Krka

Lyf við Parkinsonsjúkdómi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Rasagilín

Markaðsleyfishafi: Krka | Skráð: 1. janúar, 2016

Rasagilin Krka er notað til meðferðar við parkinsonsveiki í einlyfja meðferð (án levódópa) eða samhliða meðferð (með levódópa). Parkinsonsveiki orsakast af hrörnun taugafrumna, en lík sjúkdómseinkenni geta komið fram eftir heilaskaða, truflun á blóðflæði í heila og sem aukaverkanir lyfja. Einkennin stafa af ójafnvægi milli taugaboðefnanna asetýlkólíns og dópamíns, þaðan sem samhæfingu hreyfinga er stjórnað í heila. Magn dópamíns minnkar og vægi asetýlkólíns verður þá hlutfallslega of mikið. Í parkinsonsveiki verður þetta vegna þess að taugafrumurnar sem framleiða dópamín hrörna. Rasagilín, virka efnið í Rasagilin Krka, eykur magn dópamíns í heila og viðheldur dópamín gildum á þessum svæðum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 mg á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Sjúklingur ætti að finna mun á nokkrum dögum.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni, annars er hætta á því að sjúkdómurinn versni. Ef töku lyfsins er hætt skyndilega getur það valdið alvarlegum einkennum.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Of stórir skammtar valda frekar aukaverkunum. Hafðu samband við lækni ef stórir skammtar eru teknir eða ef óvenjuleg einkenni koma fram.

Langtímanotkun:
Þar sem lyfið er nýkomið á markað er engin reynsla komin af langtímanotkun þess.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru óeðlilegar hreyfingar (hreyfingatregða) og höfuðverkur en yfir 10% þeirra sem taka lyfið finna fyrir þeim.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Heilablæðing af völdum slyss        
Hiti, lasleiki, lystarleysi, flensulík einkenni          
Húðbreytingar        
Höfuðverkur, svimi          
Kviðverkir, hægðatregða, uppköst, þyngdartap          
Munnþurrkur, tárubólga, bólga í nefslímhúð          
Óeðlilegar hreyfingar          
Óeðlilegir draumar, þunglyndi          
Svimi þegar staðið er upp          
Trufluð vöðvaspenna, erfiðleikar með samhæfingu vöðva, áverkar vegna slysni          
Útbrot, kláði          
Verkir í hálsi og liðamótum, liðbólga, sinaskeiðabólga          
Verkur fyrir brjósti        
Þvaglátaþörf          

Milliverkanir

Náttúrulyfið Jóhannesarjurt má ekki taka inn samhliða Rasagilin Krka.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú reykir
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skerta lifrarstarfsemi

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið getur hamlað mjólkurmyndun. Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í keppni.

Annað:
Reykingar hraða niðurbroti lyfsins í blóði og geta þar með minnkað áhrif þess.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.