Pevisone

Sveppalyf við húðsjúkdómum | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Ekónazól Tríamcínólón_

Markaðsleyfishafi: Karo Pharma | Skráð: 1. október, 1988

Pevisone inniheldur tvö virk efni, ekónazól og tríamcínólón. Ekónazól er sveppalyf með sveppaheftandi verkun. Það verkar á sveppategundir sem eru algengastar að valda sýkingum í húð, auk þess sem lyfið hefur áhrif á nokkrar tegundir baktería. Tríamcínólón er notað við bólgusjúkdómum og ofnæmiseinkennum. Það bælir myndun efna sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið og hefur almennt sömu áhrif og svokallaðir sykursterar sem myndast í nýrnaberki. Sterar sem eru notaðir í húðlyf skiptast gróflega í 4 flokka eftir styrkleika. Tríamcínólón tilheyrir flokki 2, næstmildasta flokknum. Verkunartími þess er tiltölulega langur miðað við önnur skyld lyf. Pevisone er notað gegn ofnæmisútbrotum, bólgu og kláða í húð, og þar sem sveppasýking er líka til staðar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis krem.

Venjulegar skammtastærðir:
Borið á sýkt húðsvæði í þunnu lagi 2svar á dag, kvölds og morgna. Lyfið er yfirleitt ekki notað lengur en í 10 daga.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar strax að verka en árangur kemur misjafnlega fljótt fram eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
12-14 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er aðeins notað í tiltekinn tíma við tilfallandi einkennum.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Stórir skammtar í langan tíma geta leitt til húðþynningar eða almennra aukaverkana. Hafðu samband við lækni ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni.

Langtímanotkun:
Meiri hætta er á að aukaverkanir lyfsins komi fram. Tríamcínólón getur valdið húðþynningu þegar það er notað lengi útvortis. Lyfið er hins vegar aðeins ætlað við tilfallandi sýkingum og í stuttan tíma.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Húðþynning, marblettir          
Sviði, kláði eða roði í húð          
Útbrot eða bólga í húð          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Gæta skal varúðar við meðhöndlun barna.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.