Brilique

Segavarnarlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Ticagrelor

Markaðsleyfishafi: Astra Zeneca | Skráð: 1. júní, 2011

Brilique inniheldur virka efnið ticagrelor. Það tilheyrir lyfjaflokki sem kallast blóðflöguhemjandi lyf. Brilique er notað samhliða asetýlsalisýlsýru (sem er annað blóðflöguhemjandi lyf) hjá fullorðnum eingöngu. Lyfið er gefið einstaklingum sem hafa fengið hjartaáfall, fyrir meira en ári síðan. Lyfið minnkar líkurnar á öðru hjartaáfalli, heilaslagi eða andláti af öðrum sjúkdómum sem tengist hjartanu eða æðum. Brilique verkar á svokallaðar blóðflögur. Þessar örlitlu frumur í blóðinu aðstoða við að stöðva blæðingu með því að loða saman og mynda þannig tappa í örsmá göt í særðum eða skemmdum æðum. Blóðflögur geta einnig myndað tappa innan í sjúkum æðum í hjarta eða heila.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Eftir liðskipti 220 mg einu sinni á dag helst alltaf á sama tíma dags. Við blóðtöppum og til að fyrirbyggja endurtekna blóðtappa 150 mg á 2svar á dag. Hámarks áhrif nást á 3 mánuðum.

Verkunartími:
Um 7-10 dagar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Aukin hætta er á blóðtappamyndun þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ofskömmtun getur lengt blæðingartíma. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða, en reglulegt eftirlit hjá lækni er nauðsynlegt.


Aukaverkanir

Brilique hefur áhrif á blóðstorknun, svo flestar aukaverkanir tengjast blæðingum. Blæðingar geta orðið í öllum hlutum líkamans. Sumar blæðingar eru algengar (svo sem marblettir og blóðnasir). Alvarlegar blæðingar eru sjaldgæfar, en geta verið lífshættulegar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blóð í þvagi, augnblæðing      
Slappleiki eða doði í höndum eða fótum      
Blæðing í heila eða innan höfuðkúpu    

Milliverkanir

Lyfið getur milliverkað við ýmis lyf. Listinn er ekki tæmandi.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir blæðingartilhneigingu
  • þú sért með lifrarsjúkdóm
  • þú hafir fengið heilablóðfall eða heilablæðingu

Meðganga:
Notkun Brilique er ekki ráðlögð ef þú ert barnshafandi eða getur orðið barnshafandi. Konur eiga að nota örugga getnaðarvörn til að koma í veg fyrir þungun meðan þær taka þetta lyf.

Brjóstagjöf:
Ræddu við lækninn áður en þú tekur Brilique ef þú ert með barn á brjósti. Hann mun ræða við þig um ávinning og áhættu ef Brilique er notað á þessum tíma.

Akstur:
Ekki er talið líklegt að Brilique hafi áhrif á getu til aksturs eða notkunar véla. Gættu varúðar við akstur eða notkun véla ef þú finnur fyrir sundli eða ringlun meðan á töku lyfsins stendur.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.