Persantin

Segavarnarlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dípýrídamól

Markaðsleyfishafi: Boehringer Ingelheim | Skráð: 1. október, 1985

Persantin er blóðþynningarlyf sem hefur jafnframt æðavíkkandi áhrif. Dípýrídamól, virka efni lyfsins, hindrar samloðun á blóðflögum sem er fyrsta skrefið í blóðstorknun og myndun blóðtappa. Dípýrídamól hefur þó frekar lítil áhrif á storknunarhraða blóðs ef það er notað eitt. Æðavíkkandi áhrif þess virðast einkum vera á kransæðar. Persantin er oftast notað með asetýlsalicýlsýru til að fyrirbyggja hjartadrep vegna blóðtappamyndunar eins og eftir ígræðslu gerviloku í hjarta. Asetýlsalicýlsýra er blóðþynnandi en hefur annan verkunarmáta en dípýrídamól. Algengustu aukaverkanir lyfsins eru skammtaháðar, þær eru líklegri eftir því sem skammtar eru stærri. Þegar Persantin er notað með öðrum blóðþynnandi lyfjum eru skammtar tiltölulega litlir.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
100 mg í senn 4 sinnum á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin. Koffein getur þó dregið úr áhrifum lyfsins.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Aukin hætta er á blóðtappamyndun þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við svima eða uppköst skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru ógleði (um 5%), lækkun á blóðþrýstingi (3%) og höfuðverkur (2%). Þessar aukaverkanir eru allar líklegri eftir því sem skammtar eru stærri.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Höfuðverkur, svimi          
Ógleði, niðurgangur          
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkur fyrir brjósti, hraður hjartsláttur        

Milliverkanir

Dípýrídamól getur aukið blóðþrýstingslækkandi áhrif blóðþrýstinglækkandi lyfja og eykur hamlandi verkun asetýlsalicýlsýru gegn samloðun blóðflagna. Náttúrulyfið ginkgo getur aukið blæðingahættu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með lágan blóðþrýsting
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins. Athugið þó áhrif áfengis á önnur lyf sem kunna að vera gefin með dípýrídamóli.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.