Azopt

Glákulyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Brinzólamíð

Markaðsleyfishafi: Alcon | Skráð: 1. janúar, 2001

Azopt er notað við gleiðhornsgláku og háum augnþrýstingi. Gláka stafar af ójafnvægi milli framleiðslu á augnvökva og frárennslis hans, vökvinn safnast fyrir og þrýstingur hækkar í auganu. Þegar þrýstingurinn hækkar þrengjast æðar til sjónhimnu og blóðflæði um þær minnkar. Ef ekki er brugðist við í tíma getur það valdið skemmdum í sjónhimnunni og jafnvel blindu. Gláka er flokkuð í tvær tegundir, þrönghorns- og gleiðhornsgláku, eftir því hvernig frárennsli augnvökvans er hindrað. Mismunandi lyf geta átt við eftir því um hvora tegundina er að ræða. Brinzólamíð hamlar ensímið kolsýruanhýdrasa í auganu. Hömlunin leiðir til hægari framleiðslu á tvíkarbónatjónum og þar af leiðandi minni vökvaframleiðslu. Heildaráhrifin eru lækkaður augnþrýstingur. Azopt er annaðhvort notað ásamt beta-blokkara eða eitt og sér ef viðkomandi hefur ekki náð árangri með beta-blokkara eða má ekki notað hann.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í auga 2-3svar á dag. Hrista skal flöskuna fyrir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarksverkun næst eftir 2 klst.

Verkunartími:
12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal lyfið innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef stórir skammtar eru notaðir eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með augnþrýstingi til að meta áhrif lyfsins.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Breytt bragðskyn          
Höfuðverkur          
Roði og bólga í augum eða augnlokum          
Verkur fyrir brjósti, mæði        
Þokusýn, óþægindi í augum, roði í augum          

Milliverkanir

Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú notir augnlinsur
  • þú sért með augnþurrk

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum. Lyfið getur líka valdið syfju og þreytu. Ekki aka bíl fyrr en þessi áhrif eru liðin hjá.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.

Annað:
Rotvarnarefni í augndropunum geta skemmt mjúkar augnlinsur. Fjarlægja skal augnlinsur fyrir notkun. Þær má setja í að nýju 15 mín. síðar.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.