Cosopt sine

Glákulyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dorzólamíð Tímólól

Markaðsleyfishafi: Santen Oy | Skráð: 1. maí, 2019

Cosopt sine er notað við gláku. Gláka stafar af ójafnvægi milli framleiðslu augnvökva og frárennslis hans þannig að vökvinn safnast fyrir og þrýstingur í auganu hækkar. Þegar þrýstingurinn hækkar geta æðar til sjónhimnu þrengst og blóðflæði um þær minnkað. Ef ekki er brugðist við í tíma getur það valdið skemmdum í sjónhimnunni og jafnvel blindu. Gláka er flokkuð í tvær tegundir, þrönghorns- og gleiðhornsgláku, eftir því hvernig frárennsli augnvökvans er hindrað. Mismunandi lyf geta átt við eftir því um hvora tegundina er að ræða. Cosopt sine er notað við gleiðhornsgláku og inniheldur tvö virk efni, dorzólamíð og tímólól. Þau lækka bæði augnþrýsting með því að draga úr framleiðslu augnvökva, en gera það hvort með sínum hætti. Með því að nota þessi tvö virku efni saman eins og hér er gert má ná fram enn frekari lækkun á augnþrýstingi og er lyfið því notað við gláku þegar meðferð með tímólól eingöngu hefur ekki borið fullnægjandi árangur.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar, án rotvarnar.

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í auga 2svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
15-20 mín.

Verkunartími:
12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal lyfið innan 2ja mánaða frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með augnþrýstingi til að meta áhrif lyfsins. Einnig getur þurft að fylgjast með aukaverkunum þess, sérstaklega hvort það hefur áhrif á hjarta.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru augnsviði eða breyting á bragðskyni.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin táramyndun          
Hjartsláttartruflanir, hægur hjartsláttur        
Máttleysi, ógleði, beiskt bragð          
Roði og bólga í augum eða augnlokum          
Skútabólga, kvef          
Sviði eða erting í augum          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þokusýn, höfuðverkur          

Milliverkanir

Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 10 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með lungnaþembu eða astma
 • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með sykursýki
 • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú notir augnlinsur
 • þú hafir fengið nýrnasteina

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun lyfsins handa börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sjóntruflunum og svima. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.

Annað:
Þetta lyf er dauðhreinsuð lausn sem inniheldur engin rotvarnarefni. Til að koma í veg fyrir hugsanlega mengun fjölskammtaílátsins skaltu þvo þér um hendurnar áður en þú notar lyfið og gæta þess að stúturinn á fjölskammtaílátinu komist ekki í snertingu við annað yfirborð.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.