Simbrinza

Glákulyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Brimonidin Brinzólamíð

Markaðsleyfishafi: Novartis Europharm | Skráð: 1. janúar, 2015

Simbrinza er notað við gláku. Gláka stafar af ójafnvægi milli framleiðslu augnvökva og frárennslis hans þannig að vökvinn safnast fyrir og þrýstingur í auganu hækkar. Þegar þrýstingurinn hækkar geta æðar til sjónhimnu þrengst og blóðflæði um þær minnkað. Ef ekki er brugðist við í tíma getur það valdið skemmdum í sjónhimnunni og jafnvel blindu. Gláka er flokkuð í tvær tegundir, þrönghorns- og gleiðhornsgláku, eftir því hvernig frárennsli augnvökvans er hindrað. Mismunandi lyf geta átt við eftir því um hvora tegundina er að ræða. Simbrinza er notað við gleiðhornsgláku og inniheldur tvö virk efni, brínzólamíð og brimonidin. Þau lækka bæði augnþrýsting með því að draga úr framleiðslu augnvökva, en gera það hvort með sínum hætti. Með því að nota þessi tvö virku efni saman eins og hér er gert má ná fram enn frekari lækkun á augnþrýstingi og er lyfið því notað við gláku þegar meðferð með tímólól eingöngu hefur ekki borið fullnægjandi árangur.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í auga 2svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
15-20 mín.

Verkunartími:
12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita og varið ljósi, þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal lyfið innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Skolaðu augað með volgu vatni. Ekki nota fleiri dropa þar til tími er kominn fyrir næsta reglulega skammt. Ef lyfið er tekið inn í ógáti skal hafa tafarlaust samband við lækni eða eitrunarmiðstöð Landspítala í síma 543 2222

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með augnþrýstingi til að meta áhrif lyfsins. Einnig getur þurft að fylgjast með aukaverkunum þess, sérstaklega hvort það hefur áhrif á hjarta.


Aukaverkanir

.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Augnóþægindi, -kláði og -sársauki        
Augnþurrkur, ljósfælni og verkur í auga          
Bólga í andliti, vörum eða hálsi og öndunarerfiðleikar      
Brjóstverkir, óreglulegur hjartsláttur      
Einkenni frá augum: sviði, stingandi tilfinning, augnþurrkur, þokusýn, rauð augu og augnkláði        
Eirðarleysi, svefntruflanir          
Munnþurrkur          
Óeðlilegir draumar, þunglyndi          
Sundl          
Tvísýni          
Vont bragð í munni          

Milliverkanir

.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • Ofnæmi fyrir súlfalyfjum

Meðganga:
Ekki er mælt með notkun SIMBRINZA á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er mælt með notkun SIMBRINZA við brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Akstur:
Sjón getur orðið óskýr eða óeðlileg um stund strax eftir notkun SIMBRINZA. Hjá sumum sjúklingum getur SIMBRINZA einnig valdið sundli, sljóleika eða þreytu. Ekki aka eða nota vélar fyrr en einkennin eru liðin hjá.

Annað:
SIMBRINZA inniheldur rotvarnarefni (nefnist bensalkónklóríð) sem getur valdið ertingu í augum og sem þekkt er að misliti mjúkar augnlinsur. Forðist snertingu við mjúkar augnlinsur. Fjarlægið augnlinsur af augum fyrir notkun SIMBRINZA og bíðið a.m.k. í 15 mínútur eftir notkun áður en augnlinsurnar eru settar aftur á augun.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.