Dorzolamide Alvogen

Glákulyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dorzólamíð

Markaðsleyfishafi: Alvogen | Skráð: 1. október, 2011

Dorzolamide Alvogen er notað við gláku. Gláka stafar af ójafnvægi milli framleiðslu á augnvökva og frárennslis hans, vökvinn safnast fyrir og þrýstingur í auganu hækkar. Við það að þrýstingurinn eykst geta æðar til sjónhimnu þrengst og blóðflæði minnkað um þær. Ef ekki er brugðist við í tíma getur það valdið skemmdum í sjónhimnunni og jafnvel blindu. Gláka er flokkuð í tvær tegundir, þrönghorns- og gleiðhornsgláku, allt eftir því hvernig frárennsli augnvökvans er hindrað. Mismunandi lyf geta átt við eftir því um hvora tegundina er að ræða. Dorzólamíð minnkar framleiðslu á augnvökva og lækkar augnþrýsting. Dorzolamide Portfarma er annaðhvort notað ásamt beta-blokkara eða eitt og sér ef viðkomandi hefur ekki náð árangri með beta-blokkara eða má ekki notað hann. Lyfið er notað við háum augnþrýstingi og gleiðhornsgláku en lyfið hefur ekki enn verið rannsakað hjá sjúklingum með þrönghornsgláku.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í auga 2svar eða 3svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarksáhrif koma fram á 2 klst.

Verkunartími:
8-12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal augndropa innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef stórir skammtar eru notaðir eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með augnþrýstingi til að meta áhrifin af lyfinu.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru sviði og erting í auga sem koma fram hjá 3-4% þeirra sem nota lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin táramyndun          
Máttleysi, ógleði, beiskt bragð          
Roði og bólga í augum eða augnlokum          
Sviði eða erting í augum          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þokusýn, höfuðverkur          

Milliverkanir

Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 10 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú notir augnlinsur
  • þú hafir fengið nýrnasteina

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun lyfsins handa börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.

Annað:
Rotvarnarefni í augndropunum getur skemmt mjúkar augnlinsur. Augnlinsur má setja í augu 15 mín. eftir notkun lyfsins. Forðist að láta stút glassins snerta auga og augnlok.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.