Keppra

Flogaveikilyf | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Levetírasetam

Markaðsleyfishafi: U.C.B | Skráð: 1. október, 2005

Keppra er notað við flogaveiki. Flogaveiki er tilkomin vegna heilaskaða eða hún gengur í erfðir. Undirtegundir flogaveiki hafa verið flokkaðar eftir einkennum sem flogunum fylgja og breytingum sem verða á heilastarfsemi á meðan flogin ganga yfir. Flogaveikiseinkenni stafa af óeðlilega mikilli virkni taugafrumna í heila og hárri tíðni taugaboða. Breytingarnar geta verið bundnar við lítinn hluta heilans (hlutaflog) eða náð yfir stóran hluta hans (alflog). Verkunarmáti levetírasetams, virka efnis Keppra, er ekki þekktur að fullu. Keppra er notað eitt og sér gegn hlutaflogum eða sem stuðningsmeðferð með öðrum flogaveikilyfjum. Einnig kemur lyfið til greina í meðhöndlun á kippaflogum (tonic-clonic seizures og myoclonic seizures).


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur og mixtúra til inntöku og innrennslislyf.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 250-1500 mg í senn 2svar á dag. Börn: 10-30 mg á hvert kg líkamsþyngdar í senn 2svar á dag. Töflurnar gleypist með vatnsglasi. Mixtúran er þynnt út í vatnsglasi. Innrennslislyfið er eingöngu notað á sjúkrahúsum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
U.þ.b. 12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Hafðu samband við lækni ef fleiri en einn skammtur gleymast í röð. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt, sérstaklega ef skammtar eru ekki minnkaðir smám saman. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráð við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Alvarlegar aukaverkanir lyfsins eru sjaldgæfar. Algengustu aukaverkanir eru svefnhöfgi, þróttleysi og sundl. Aukaverkanir hafa tilhneigingu til að minnka eftir því sem meðferðartíminn eykst. Fái sjúklingur flogakast, sem tekur lyfið reglulega við flogaveiki, skal hafa samband við lækni strax.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Athyglisbrestur, minnisskerðing          
Aukinn hósti          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Höfuðverkur, vöðvaverkir          
Krampar, skjálfti, ósamhæfðar hreyfingar          
Lystarleysi, þyngdaraukning          
Meltingartruflanir, niðurgangur          
Ógleði, uppköst, kviðverkir          
Sjóntruflanir          
Sjúkleg hreyfingaþörf          
Skapgerðarbreytingar, þunglyndi, svefnleysi          
Svefnhöfgi, þróttleysi og sundl          
Svimi, jafnvægisraskanir          
Sýkingar          
Útbrot          

Milliverkanir

Engar milliverkanir við önnur lyf eru þekktar. Inntaka ginkgo biloba og/eða kvöldvorrósarolíu með levetírasetam er ekki ráðlögð vegna aukinnar flogahættu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú eigir við þunglyndi að stríða

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 16 ára í einlyfjameðferð. Töflurnar henta ekki börnum yngri en 6 ára.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir vegna skertrar nýrnastarfssemi í eldra fólki.

Akstur:
Lyfið getur hægt á viðbrögðum og skert athygli. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið. Áfengi getur aukið sljóvgandi áhrif lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.