Lerkanidipin Actavis

Kalsíumgangalokar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Lerkanidipín

Markaðsleyfishafi: Actavis | Skráð: 1. apríl, 2014

Lerkanidipin tilheyrir flokki lyfja sem kallast kalsíumblokkarar. Lyf í honum hindra flæði kalsíums inn í vöðvafrumur, en kalsíum er nauðsynlegt fyrir samdrátt vöðvafrumna. Vöðvafrumur í líkamanum innihalda mismikið af kalsíum og eru því ekki allar jafn háðar kalsíumflæði inn í frumuna. Áhrifa kalsíumblokkara gætir því mest hjá frumum með lítið kalsíum, þ.e. vöðvafrumum í æðaveggjum og hjartavöðva. Kalsíumblokkarar eru flokkaðir innbyrðis eftir því hvort áhrif þeirra beinist aðallega að æðum eða hjarta. Virka efnið lerkandipin hefur fyrst og fremst æðavíkkandi áhrif og er notað til meðferðar við háum blóðþrýstingi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Ráðlagður skammtur er 10 mg einu sinni á dag a.m.k. 15 mínútum fyrir mat. Auka má skammtinn upp í 20 mg eftir einstaklingsbundinni svörun hvers sjúklings.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar að hafa áhrif fljótlega eftir að það er tekið inn

Verkunartími:
Sólarhringur eða lengur

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Greipaldinsafi getur minnkað útskilnað lerkandipins úr líkamanum.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdóms geta versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Flestar aukaverkanir lyfsins eru skammtaháðar, þ.e. meira áberandi við stærri skammta, og byggjast á æðavíkkandi áhrifum þess. Þessar aukaverkanir eru tíðari í upphafi meðferðar en mildast með tímanum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bjúgur í ökklum          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hjartsláttarónot        
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur        
Hægðatregða          
Höfuðverkur, svimi, þróttleysi          
Ógleði, meltingaróþægindi          
Roði í andliti          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkur fyrir brjósti, mæði        
Þvagtregða          

Milliverkanir

,

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með einhverja meltingarkvilla
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur. Ekki er mælt með notkun lyfsins á meðgöngu eða ef grunur er um þungun. Konur á barneignaraldri sem nota lyfið ættu að nota viðurkenndar getnaðarvarnir.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið. Ekki er mælt með notkun lyfsins ef þú ert með barn á brjósti

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Mælt er með að gæta varúðar í upphafi meðferðar en frekar ólíklegt er að aldraðir þurfi lægri skammta.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur haft óæskileg áhrif á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Deiliskoran er eingöngu til þess að hægt sé að skipta töflunni svo auðveldara sé að kyngja henni en ekki til þess að skipta henni í jafna skammta.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.