Clarithromycin Krka

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klaritrómýcín

Markaðsleyfishafi: Krka | Skráð: 1. september, 2018

Clarithromycin Krka er sýklalyf sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast markrólíð sýklalyf. Lyfið er gefið við efri og neðri loftvegasýkingum og líka húð- og mjúkvefjasýkingum sem stafa af völdum næmra sýkla. Töflurnar eru einnig notaðar til að uppræta skeifugarnasár hjá sjúklingum með Helicobacter pylori sýkingu. Virka efnið klaritrómýcín berst vel inn í vefi eins og eitlavef, lungnavef og miðeyra.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Filmuhúðaðar töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Venjulegur skammtur er 250 mg tvisvar á dag. Við alvarlegum sýkingum má auka skammtinn í 500 mg tvisvar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir því hvar sýkingin er og hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu. Hámarksþéttni lyfsins í blóði næst eftir um 2 klst.

Verkunartími:
Um 8 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Taktu síðan það sem eftir er af dagskammtinum með reglulegu millibili. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið eins lengi og læknir fyrirskipar eða ljúktu við skammtinn sem þér var úthlutaður þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin haldi áfram og bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Ofskömmtun Clarithromycin Krka veldur líklega uppköstum og magaverk. Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda.

Langtímanotkun:
Klaritrómýcin er yfirleitt gefið í skamman tíma í senn.


Aukaverkanir

Um 5-10% sjúklinga fá einhverjar aukaverkanir, algengastar eru aukaverkanir frá meltingarfærum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Höfuðverkur, ógleði          
Kviðverkir, niðurgangur, meltingaróþægindi          
Langvarandi og mikill niðurgangur      
Sveppasýking í munni og hálsi          
Tímabundin heyrnarskerðing        
Truflun á bragðskyni          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vöðvaverkir      
Gula, dökkt þvag, kláði eða eymsli við kvið      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú eða einhver í fjölskyldu þinni er með sögu um hjartsláttartruflanir

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Clarithromycin Krka töflur henta ekki til notkunar hjá börnum sem eru yngri en 12 ára og innan við 30 kg. Önnur lyfjaform eru hentugri fyrir þessa sjúklinga.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Clarithromycin Krka getur valdið syfju, sundli eða ringlun. Ekki aka eða nota vélar ef þú finnur fyrir þessum áhrifum.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.