Klacid

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klaritrómýcín

Markaðsleyfishafi: Mylan | Skráð: 1. apríl, 1992

Klacid er sýklalyf og fæst sem mixtúrukyrni og töflur. Lyfið er gefið við efri og neðri loftvegasýkingum og líka húð- og mjúkvefjasýkingum sem stafa af völdum næmra sýkla. Töflurnar eru einnig notaðar til að uppræta skeifugarnasár hjá sjúklingum með Helicobacter pylori sýkingu. Virka efnið klaritrómýcín berst vel inn í vefi eins og eitlavef, lungnavef og miðeyra. Í Klacid mixtúru er klaritrómýcínið í litlum kornum sem eru húðuð til að fela bragðið af efninu. Kornin leysast ekki upp í maga af því að kornhúðin er óleysanleg í súru umhverfi. Mixtúran er bragðbætt með sykri og ávaxtabragðefni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur og mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 250-500 mg í senn 2-3svar á dag. Börn: 7,5 mg á hvert kg líkamsþyngdar í senn 2svar á dag. Mixtúran hristist fyrir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir því hvar sýkingin er og hversu næmir sýklarnir eru fyrir lyfinu. Hámarksþéttni lyfsins í blóði næst eftir um 2 klst.

Verkunartími:
Um 8 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum þar sem börn hvorki ná til né sjá. Uppleyst mixtúra geymist í 14 daga við stofuhita.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Taktu síðan það sem eftir er af dagskammtinum með reglulegu millibili. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið eins lengi og læknir fyrirskipar eða ljúktu við skammtinn sem þér var úthlutaður þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin haldi áfram og bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Klaritrómýcin er yfirleitt gefið í skamman tíma í senn.


Aukaverkanir

Um 5-10% sjúklinga fá einhverjar aukaverkanir, algengastar eru aukaverkanir frá meltingarfærum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Höfuðverkur, ógleði          
Kviðverkir, niðurgangur, meltingaróþægindi          
Sveppasýking í munni og hálsi          
Tímabundin heyrnarskerðing        
Truflun á bragðskyni          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.