Aloxi

Lyf við uppköstum og ógleði | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Palonósetrón

Markaðsleyfishafi: Helsinn Birex Pharmaceuticals | Skráð: 1. apríl, 2013

Aloxi inniheldur virka efnið palonósetrón. Lyfið er ætlað til meðferðar gegn ógleði og uppköstum af völdum frumudrepandi krabbameinsmeðferðar eða geislameðferðar. Krabbameinslyfjameðferðir og geislameðferðir geta valdið því að 5HT (serótónín) losast í smágirni en það örvar viðbragð sem veldur uppköstum. Verkunarháttur palonósetrón gegn ógleði og uppköstum er ekki fullþekktur en lyfið er sértækur 5HT-3-viðtaka blokkari og hindrar þetta viðbragð.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
hylki til inntöku

Venjulegar skammtastærðir:
500 míkrógrömm af hylkjunum tekið inn um 1 klst. áður en krabbameinslyfjameðferðin er gefin.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif lyfsins koma fljótlega fram.

Verkunartími:
U.þ.b. 12-24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við eða undir stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef þú telur að þú hafir gleymt að taka skammtinn, skaltu tafarlaust láta lækninn vita af því.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef þú telur að þú hafir tekið meira af lyfinu en þú átt að gera skaltu tafarlaust láta lækni vita.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hár eða lágur blóðþrýstingur          
Hiti, lasleiki, lystarleysi, flensulík einkenni          
Hjartsláttartruflanir          
Hægðatregða          
Höfuðverkur          
Náladofi eða doði          
Syfja, svefnörðugleikar          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skerta lifrarstarfsemi
  • þú sért með þarmateppu

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Skammtar eru háðir aldri og líkamsþyngd. Lyfið má gefa börnum frá 1 mánaða aldri.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sundli eða þreytu. Ef þú finnur fyrir þessum einkennum skaltu ekki aka bifreið.

Áfengi:
.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.