Dymista

Neflyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Flútíkasónprópíónat azelastínhýdróklóríð

Markaðsleyfishafi: Viatris ApS | Skráð: 1. október, 2019

Dymista er lyf sem notað er við ofnæmiskvefi þegar önnur lyf eru ekki talin fullnægjandi. Lyfið inniheldur 2 virk innihaldsefni, azelastínhýdróklóríð og flútíkasónprópíónat. Azelastínhýdróklóríð er andhistamin, ofnæmislyf, sem hindrar áhrif histamíns í líkamanum, en histamín er það boðefni sem veldur helstu einkennum ofnæmis. Azelastínhýdróklóríð minnkar þar með einkenni ofnæmis eða kemur í veg fyrir það. Flútíkasónprópíónat er barksteri sem hefur öflug bólgueyðandi áhrif og dregur úr bólgum af völdum ofnæmis. Helstu einkenni ofnæmiskvefs eru nefrennsli, hnerri, stíflað nef og kláði í nefi og augum en lyfið dregur úr ofnæmiseinkennum bæði frá nefi og augum. Einkennin geta komið fram á ákveðnum árstímum og orsakast af frjókornum frá grasi eða trjám en einnig geta meðal annars dýr, rykmaurar og myglusveppir valdið ofnæmiseinkennum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Nefúði.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 1 úði í hvora nös 2svar á dag (að morgni og að kvöldi). Reglugleg notkun er nauðsynleg til að ná fullum árangri.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Við ofnæmiseinkenni næst verkun innan 15 mín.

Verkunartími:
Um 1 sólarhring.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki geyma í kæli og má ekki frjósa. Geymsluþol lyfsins er 6 mánuðir eftir að notkun hefst.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni. Ef einhver, sérstaklega ef um barn er að ræða, drekkur Dymista nefúða fyrir slysni, skaltu hafa samband við lækninn eða bráðamóttöku næsta sjúkrahúss eins fljótt og mögulegt er.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengt er að bragðskynstruflanir komi fyrir eftir notkun. Oft tengist það að höfðinu sé hallað of mikið aftur þegar lyfið er notað.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Biturt bragð          
Blóðnasir          
Erting í nefi          
Höfuðverkur          
Munnþurrkur          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Aðrir sterar, m.a. til inntöku og inndælingar, útvortis á húð og í astmalyfjum, geta haft áhrif á verkun lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • hvort þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með sýkingu eða áverka í nefi

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.