Salmex

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Flútíkasónprópíónat Salmeteról

Markaðsleyfishafi: Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB | Skráð: 1. maí, 2019

Salmex inniheldur tvö virk efni, salmeteról og flútíkasónprópíónat. Salmeteról er langvirkt berkjuvíkkandi astmalyf. Það veldur vöðvaslökun í lungnaberkjum, víkkar öndunarveginn og auðveldar með því móti öndun. Flútíkasónprópíónat hefur öflug bólgueyðandi áhrif í lungunum með því að minnka flæði á bólgumyndandi efnum til lungnanna, en astmi er krónískur bólgusjúkdómur í lungunum. Berkjuvíkkandi áhrif salmeteróls valda því að bólgueyðandi lyfin komast betur til lungna og hafa meiri áhrif en ella. Salmex er notað við astma og langvinnri lungnateppu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innöndunarduft, afmældir skammtar. Fáanlegt í þremur styrkleikum. Hvert tæki inniheldur 60 skammta.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn eldri en 12 ára með astma: 1 skammtur 2svar á dag. Hver skammtur inniheldur 50 míkrógrömm salmeteról og 100, 250 eða 500 míkrógrömm flútíkasónprópíónat. Finna þarf lægsta skammt sem heldur einkennum niðri. Börn 4-12 ára með astma: 1 skammtur 2svar á dag. Hver skammtur inniheldur 50 míkrógrömm salmeteról og 100 míkrógrömm flútíkasónprópíónat. Mikilvægt er að taka lyfið daglega, jafnvel þótt einkenni séu ekki til staðar. Fullorðnir með langvinna lungnateppu: 1 skammtur2svar á dag. Hver skammtur inniheldur 50 mígrógramma af salmeteróli og 500 míkrógramma af flútíkasónprópríónati.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Salmeteról byrjar að virka eftir 10-20 mín., full verkun næst á 2-3 klst. Flútíkasónprópíónat byrjar strax að virka en sjúklingur verður ekki var við breytingu fyrr en eftir um 10 daga.

Verkunartími:
Salmeteról verkar í um 12 klst. Verkunartími flútíkasónprópíónats er ekki að fullu þekktur en bólgurnar koma smám saman aftur sé sjúkdómurinn til staðar og notkun lyfsins hætt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymið við lægri hita en 30°C þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni. Hafi astmalyf verið notað í stórum skömmtum eða í langan tíma þarf að minnka skammta smám saman áður en notkun þess er hætt.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulegir ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Nota þarf lyfið reglulega til að ná hámarks árangri, jafnvel þótt einkenni séu ekki til staðar. Læknir þarf að fylgjast með astma til að bólgur versni ekki án þess að sjúklingur verði þess var.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkun astmalyfja sem innihalda flútíkasónprópíónat er sveppasýking í munni. Hægt er að minnka líkur á þessu með því að skola munninn eða bursta tennurnar eftir innöndun á lyfinu. Margar aukaverkanir lyfsins koma aðeins fram í upphafi og hverfa þegar meðferð er haldið áfram.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttarónot        
Hraður hjartsláttur, hjartsláttartruflanir      
Hæsi        
Höfuðverkur, skjálfti        
Sveppasýking í munni og hálsi        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

β-adrenvirkir blokkar geta veikt eða hindrað áhrif salmeteróls.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með sykursýki
  • þú hafir fengið lungnasýkingu, sér í lagi ef þú hefur fengið berkla
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Mikið magn upplýsinga um barnshafandi konur (fleiri en 1000 fæðingar) benda ekki til vanskapandi áhrifa eða eituráhrifa á fóstur/nýbura í tengslum við notkun Salmex. Ráðfærðu þig við lækni.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 4ra ára. Þegar lyfið er gefið börnum getur þurft að meta hvaða lyfjaform á að nota.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Þegar lyfið er gefið eldra fólki getur þurft að meta hvaða lyfjaform á að nota.

Akstur:
Sumar aukaverkanir lyfsins geta skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.