Seretide

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Flútíkasónprópíónat Salmeteról

Markaðsleyfishafi: GlaxoSmithKline | Skráð: 1. október, 2002

Seretide inniheldur tvö virk efni, salmeteról og flútíkasónprópíónat. Salmeteról er langvirkt astmalyf. Það veldur vöðvaslökun í lungnaberkjum, víkkar öndunarveginn og auðveldar með því móti öndun. Flútíkasónprópíónat hefur öflug bólgueyðandi áhrif í lungunum með því að minnka flæði á bólgumyndandi efnum til lungnanna, en astmi er krónískur bólgusjúkdómur í lungunum. Berkjuvíkkandi áhrif salmeteróls valda því að bólgueyðandi lyfin komast betur til lungna og hafa meiri áhrif en ella.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innúðalyf og innöndunarlyf.

Venjulegar skammtastærðir:
Innúðalyf: Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 2 skammtar í senn 2svar á dag. Hver skammtur inniheldur 25 míkrógrömm salmeteról og 50, 125 eða 250 míkrógrömm flútíkasónprópíónat. Börn 4-12 ára: 2 skammtar í senn 2svar á dag. Hver skammtur inniheldur 25 míkrógrömm salmeteról og 50 míkrógrömm flútíkasónprópíónat. Innöndunarduft (Diskus): Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 1 skammtur í senn 2svar á dag. Hver skammtur inniheldur 50 míkrógrömm salmeteról og 100, 250 eða 500 míkrógrömm flútíkasónprópíónat. Börn 4-12 ára: 1 skammtur í senn 2svar á dag. Hver skammtur inniheldur 50 míkrógrömm salmeteról og 100 míkrógrömm flútíkasónprópíónat.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Salmeteról byrjar að virka eftir 10-20 mín., full verkun næst á 2-3 klst. Flútíkasónprópíónat byrjar strax að virka en sjúklingur verður ekki var við breytingu fyrr en eftir um 10 daga.

Verkunartími:
Salmeteról verkar í um 12 klst. Verkunartími flútíkasónprópíónats er ekki að fullu þekktur en bólgurnar koma smám saman aftur sé sjúkdómurinn til staðar og notkun lyfsins hætt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni. Hafi astmalyf verið notað í stórum skömmtum eða í langan tíma þarf að minnka skammta smám saman áður en notkun þess er hætt.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulegir ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Nota þarf lyfið reglulega til að ná hámarks árangri, jafnvel þótt einkenni séu ekki til staðar. Læknir þarf að fylgjast með astma til að bólgur versni ekki án þess að sjúklingur verði þess var.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkun astmalyfja sem innihalda flútíkasónprópíónat er sveppasýking í munni. Hægt er að minnka líkur á þessu með því að skola munninn eða bursta tennurnar eftir töku lyfsins. Margar aukaverkanir lyfsins koma aðeins fram í upphafi og hverfa þegar meðferð er haldið áfram.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttarónot          
Hraður hjartsláttur, hjartsláttartruflanir        
Hæsi          
Höfuðverkur, skjálfti          
Sveppasýking í munni og hálsi          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með sykursýki
  • þú hafir fengið lungnasýkingu, sér í lagi ef þú hefur fengið berkla
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 4ra ára. Þegar lyfið er gefið börnum getur þurft að meta hvaða lyfjaform á að nota.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Þegar lyfið er gefið eldra fólki getur þurft að meta hvaða lyfjaform á að nota.

Akstur:
Sumar aukaverkanir lyfsins geta skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.