Klyx

Hægðalyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Dókusatnatríum Sorbitól

Markaðsleyfishafi: Ferring Lægemidler | Skráð: 1. desember, 1978

Klyx inniheldur virku efnin dókúsatnatríum og sorbitól. Dókúsatnatríum er notað við hægðatregðu og til að tæma þarma, t.d. fyrir röntgenrannsóknir eða aðgerðir. Dókúsatnatríum eykur vatnsinnihald hægða og mýkir þær, en hefur ekki áhrif á þarmahreyfingar. Sorbitól hefur hægðalosandi og smyrjandi áhrif. Saman stuðla efnin að þarmatæmingu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innhellislyf í endaþarm.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir, við hægðatregðu: 120 ml. Fullorðnir, til þarmatæmingar: 240 ml. Börn 1-10 ára: 60 ml.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
15-20 mín.

Verkunartími:
Verkun varir í nokkrar klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Henda á notuðum umbúðum þótt eitthvað af lyfinu sé eftir í þeim.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki notað að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er aðeins notað eitt skipti í senn.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Klyx er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Óþægindi við notkun lyfsins          
Slen          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki nota nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Minni skammtar eru notaðir. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2ja ára nema samkvæmt læknisráði.

Eldra fólk:
Lækkun blóðþrýstings og hægur hjartsláttur hafa komið fyrir hjá eldra fólki sem notar lyfið. Gætið varúðar.

Akstur:
Ekki er æskilegt að aka bíl fyrr en áhrif lyfsins eru liðin hjá.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.