Salazopyrin

Lyf gegn þarmabólgum | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Súlfasalazín

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. desember, 1972

Virka efnið súlfasalazín er notað við bólgusjúkdómum í þörmum og í vissum tilfellum við gigtveiki. Sjúkdómarnir stafa af of mikilli virkni ónæmiskerfisins og langvarandi bólgum sem aftur leiðir til vefjaskemmda með tímanum. Salazopyrin er notað við bólgusjúkdómum í þörmum. Verkunarmáti lyfsins er ekki að fullu þekktur en vitað er að það klofnar í tvö virk efni í meltingarveginum. Annað þeirra dregur úr myndun efna sem framkalla bólgur og virkja vissa hluta ónæmiskerfisins en hitt er sýklahemjandi. Verkun lyfsins er að mestu bundin við meltingarveginn. Algengustu aukaverkanir lyfsins eru óþægindi frá meltingarvegi, ógleðitilfinning og lystarleysi og koma helst fyrir þegar teknir eru stórir skammtar. Hægt er að minnka líkur á útbrotum og ofnæmisviðbrögðum við lyfinu með því að hefja meðferð með smáum skömmtum sem síðan er bætt rólega við.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 1-2 g í senn 3-4 sinnum á sólarhring. Börn: 20-60 mg á hvert kg líkamsþyngdar á sólarhring í 3-6 skömmtum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ristilbólgur: 3-4 vikur.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Viðhaldsskammtar af lyfinu eru venjulega notaðir áfram til að halda sjúkdómnum niðri. Lyfið getur haft áhrif á samsetningu blóðs og því er æskilegt að fara reglulega í blóðrannsókn.


Aukaverkanir

Súlfasalazín getur litað þvag dökkgult eða appelsínugult, en það er eðlilegt og engin ástæða til að hafa áhyggjur af. Æskilegt er að hlífa húðinni við sólarljósi á meðan lyfið er tekið þar sem það getur valdið auknu ljósnæmi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hiti, hálsbólga eða önnur merki um sýkingu        
Höfuðverkur          
Lystarleysi, ógleði, magaóþægindi          
Mæði eða kyngingarörðugleikar        
Útbrot, kláði          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.