Antepsin

Lyf við sársjúkdómi | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt. Heimilt er að selja takmarkað magn af lyfinu í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Súkralfat

Markaðsleyfishafi: Orion Pharma | Skráð: 1. janúar, 1986

Antepsin, sem inniheldur virka efnið súkralfat, er notað við maga- og skeifugarnarsárum. Lyfið binst betur sködduðum vef í maga og skeifugörn en heilum vef. Verkun lyfsins er staðbundin við meltingarveg og er margvísleg. Súkralfat myndar verndandi himnu yfir sárin með því að bindast próteinum á yfirborði þeirra. Það hefur sýrubindandi verkun og dregur úr sýrumagni. Súkralfat hefur bein áhrif á ensím í magasafa sem kallast pepsín, og hefur það hlutverk að sundra próteinefnum, en súkralfat minnkar virkni þessa ensíms. Einnig bindur efnið gallsýru. Ef sýrubindandi lyf eru notuð samtímis súkralfati verður að taka þau minnst hálfri klukkustund fyrir eða eftir töku súkralfats. Súkralfat frásogast nánast ekkert frá meltingarveginum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 g í senn 2-4 sinnum á dag. Lyfið á að taka ½-1 klst. fyrir mat og fyrir svefn. Takist með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 1 klst. eftir stakan skammt.

Verkunartími:
Um 6 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar. Algengasta aukaverkun lyfsins er hægðatregða sem kemur fram hjá um 2% þeirra sem nota lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hægðatregða          
Ógleði          
Útbrot, kláði          

Milliverkanir

Æskilegt er að láta líða um 2 klst. á milli töku súkralfats og annarra lyfja þar sem það getur bundist ýmsum lyfjum í meltingarveginum og dregið úr áhrifum þeirra. Súkralfat getur dregið úr frásogi segavarnalyfja og tetracýklínsambanda, auk lyfja eins og dísúlfírams (lyf við áfengissýki/sníklalyf) og digoxíns (hjartalyf).

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur ert magaslímhúð. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.