Antabus

Lyf gegn fíkn | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dísúlfíram

Markaðsleyfishafi: Teva B.V. | Skráð: 1. desember, 1972

Antabus er notað við áfengissýki. Virka efnið dísúlfíram hindrar niðurbrot efnis (asetaldehýðs) sem myndast þegar alkóhól er brotið niður í lifur. Undir venjulegum kringumstæðum er asetaldehýð skammlíft í líkamanum eftir neyslu alkóhóls, en þegar dísúlfíram er til staðar safnast asetaldehýð fyrir. Í miklu magni veldur asetaldehýð óþægindum, s.s. roða í andliti, höfuðverk, andþyngslum, uppköstum og hröðum hjartslætti. Antabus er þannig notað í samráði við sjúkling til að tryggja áfengisbindindi hans.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Freyðitöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
800 mg á dag í upphafi, síðan minnkað í 200 mg á dag og að lokum í 400 mg annan til þriðja hvern dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
12-24 klst.

Verkunartími:
Allt að 3 sólarhringar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni. Einkenni ofskömmtunar eru lengi að koma fram, eða 10-20 klst.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til notkunar í langan tíma í senn.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Andremma, málmbragð í munni          
Gula          
Höfuðverkur, sljóleiki          
Meltingartruflanir, niðurgangur          
Skapbreytingar          
Útbrot og mikill kláði          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gúmmíofnæmi
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með alvarlegan hjartasjúkdóm
  • þú sért með geðsjúkdóm

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sljóleika og skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Alls ekki neyta áfengis meðan töflurnar eru teknar, ekki 2 klst. áður og ekki í 2 vikur eftir.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.