Bricanyl Turbuhaler

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Terbútalín

Markaðsleyfishafi: AstraZeneca A/S | Skráð: 1. janúar, 1989

Bricanyl Turbuhaler er skjótvirkt astmalyf sem er notað við astma og lungnasjúkdómum með berkjuþrengingum. Terbútalín, virka efni lyfsins, veldur vöðvaslökun í lungnaberkjum, víkkar með því öndunarveginn og auðveldar öndun. Lyfið slær fljótt á einkenni astma en það hefur ekki áhrif á sjálfan sjúkdóminn. Áhrif terbútalíns eru því tiltölulega skammvinn. Ef lyfið er notað á undan bólgueyðandi astmalyfjum við slæmum astma komast síðarnefndu lyfin betur í lungun og hafa meiri áhrif.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innöndunarduft.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 0,25-0,5 mg eftir þörfum, mest 6 mg á sólarhring. Börn 3-12 ára: 0,25-0,5 mg eftir þörfum mest 4 mg á sólarhring.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkun kemur fram á nokkrum mínútum.

Verkunartími:
4-6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Ef úðalyfið er geymt á köldum stað getur virkni drifefnisins minnkað.

Ef skammtur gleymist:
Slepptu skammtinum sem gleymdist og haltu áfram að nota lyfið eins og venjulega.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Æskilegt er að læknir fylgist reglulega með árangri meðferðarinnar.


Aukaverkanir

Lyfið getur valdið einkennum um ofvirkni hjá börnum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot          
Höfuðverkur          
Skjálfti          
Útbrot og mikill kláði          
Öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 3ja ára. Þegar lyfið er gefið börnum getur þurft að meta hvaða lyfjaform á að nota.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Þegar lyfið er gefið eldra fólki getur þurft að meta hvaða lyfjaform á að nota.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.