Detrusitol Retard

Þvagfæralyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Tólteródín

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. janúar, 2001

Tólteródín, virka efnið í Detrusitol Retard, hefur áhrif á vöðvasamdrátt í þvagblöðru. Það vinnur á móti asetýlkólíni en það er taugaboðefni sem veldur samdrætti í vöðvum blöðrunnar og verkar því gegn bráðum þvaglátum, tíðum þvaglátum og þvagmissi. Taugaboðefnið asetýlkólín hefur víða áhrif í líkamanum. Margar aukaverkanir tólteródíns, t.d. munnþurrkur og hægðatregða, stafa af því að það dregur almennt úr virkni asetýlkólíns. Áhrif tólteródíns eru samt að mestu bundin við vöðva þvagblöðrunnar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðahylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
4 mg einu sinni á dag. Hylkin gleypist heil.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Árangur meðferðar kemur venjulega í ljós innan 4ra vikna.

Verkunartími:
Áhrif eftir stakan skammt vara í um 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni geta versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni. Stórir skammtar geta valdið krömpum eða öndunarerfiðleikum. Leitaðu neyðarhjálpar strax ef þessi einkenni koma fram.

Langtímanotkun:
Þörf fyrir áframhaldandi meðferð er endurmetin á 6 mánaða fresti.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru óþægindi í meltingarvegi, munn- og augnþurrkur.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur          
Höfuðverkur, svimi, þreyta          
Kviðverkir, hægðatregða, vindgangur          
Meltingartruflanir, uppköst          
Munnþurrkur eða augnþurrkur          
Náladofi          
Sjóntruflanir          
Taugaspenna          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkur fyrir brjósti          
Þurr hósti          
Þvagtregða          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ristilbólgu
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með hægðatregðu
  • þú sért með taugasjúkdóm

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sjónstillingartruflunum og dregið úr viðbragðsflýti. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Hamlar myndun vasópressíns í heiladingli og eykur þannig þvagmyndun. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.