Sandimmun Neoral

Lyf til ónæmisbælingar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Ciklospórín

Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare | Skráð: 1. júlí, 1994

Ciklospórín er kröftugt, ónæmisbælandi lyf. Það er notað til að sporna við því að nýju líffæri sé hafnað eftir líffæraflutning og við slæmum sjálfsofnæmissjúkdómum sem hafa ekki svarað annarri meðferð. Það sem hamlar helst árangur líffæraflutninga er það að ónæmiskerfi líkamans snýst gegn nýja líffærinu og skemmir það. Til þess að hindra þetta þarf að gefa ónæmisbælandi lyf ævilangt eftir líffæraígræðslu. Þeir sjálfsofnæmissjúkdómar sem ciklospórín er notað við eru t.d. slæm tilfelli af psoríasis og alvarleg iktsýki.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki og mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtastærðir eru mjög misjafnar eftir sjúkdómum, ástandi sjúklings og öðrum lyfjum sem eru notuð. Hylkin gleypist heil.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarksblóðþéttni næst eftir 1-2 klst. frá inntöku. Áhrif á sjúkdóminn koma fram eftir mun lengri tíma.

Verkunartími:
Verkunartími er mjög mismunandi eftir einstaklingum.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Ekki má drekka greipaldinsafa með hylkjunum (eykur styrk lyfs í blóði). Alltaf skal gleypa hylkin með sama vökvanum, t.d. annað hvort alltaf með vatni eða alltaf með mjólk. Forðastu fæðu sem inniheldur mikið af kalíum, t.d. þurrkaða ávexti.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota verður mixtúruna innan 2ja mánaða frá því að umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Draga verður smám saman úr skömmtum á löngum tíma áður en töku lyfsins hættir.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með árangri meðferðar, blóðþéttni lyfsins og nýrnastarfsemi.


Aukaverkanir

Alvarlegasta aukaverkun lyfsins er skerðing á nýrnastarfsemi, en hún gengur oftast til baka þegar skammtar eru minnkaðir. Almennt eru aukaverkanir lyfsins háðar skammtastærðum og afturrækar þegar skammtar eru minnkaðir. Lyfið minnkar mótstöðu gegn sýkingum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukinn hárvöxtur          
Bólgið eða blæðandi tannhold          
Háþrýstingur          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Höfuðverkur, skjálfti, þreyta          
Krampar, rugl          
Kviðverkir          
Lystarleysi          
Náladofi          
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Útbrot og mikill kláði          
Vöðvaverkir          

Milliverkanir

Ákveðin hjartalyf (kalsíumgangalokar), magalyf (H2-blokkar) og flogaveikilyf geta haft áhrif á verkun ciklospóríns. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt dregur úr virkni lyfsins og má þar af leiðandi ekki nota með ciklospóríni. Þann tíma sem ciklospórín er notað kann að vera að bólusetningar veiti minni vörn en annars væri. Forðast skal notkun lifandi, veiklaðra bóluefna.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért í ljósameðferð við psoríasis
  • þú sért með háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Reynsla af notkun lyfsins hjá börnum er takmörkuð. Börn frá eins árs aldri hafa fengið lyfið í sömu skömmtum og fullorðnir án þess að nokkur sérstök vandamál hafi komið í ljós.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi getur haft áhrif á útskilnað lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni. Mixtúran inniheldur alkóhól. Notkun hennar er bönnuð í sumum íþróttagreinum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.