Zovirax

Veirusýkingalyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Acíklóvír

Markaðsleyfishafi: GlaxoSmithKline | Skráð: 1. janúar, 2019

Zovirax er notað við veirusýkingum. Acíklóvír, virka efnið í lyfinu, hindrar myndun erfðaefnis herpesveira og stöðvar þannig fjölgun þeirra. Þegar veira er stöðvuð reynist ónæmiskerfi líkamans auðveldara að vinna á sýkingunni. Ónæmisbældir einstaklingar, t.d. alnæmissjúklingar, gætu þurft að nota lyfið til langs tíma því að þeir ná síður að vinna á veirunni. Lyfið hefur mest áhrif sé það strax notað í byrjun á sýkingu, eða á meðan veiran er ennþá að fjölga sér. Acíklóvír er notað við sýkingum af völdum herpesveira.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Herpes simplex sýkingar: Fullorðnir og börn eldri en 2ja ára 2,5 ml (200 mg) á 4 klst. fresti, 5 sinnum á dag, á vökutíma, í 5-10 daga. Ristill: Fullorðnir 10 ml (800 mg) á 4 klst. fresti, 5 sinnum á dag, á vökutíma, í 7 daga. Mikilvægt er að drekka nægilegan vökva meðan á meðferð stendur.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif geta komið fram innan sólarhrings.

Verkunartími:
Um 8 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið eins lengi og læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður, jafnvel þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér aftur upp og að veirur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Of stórir skammtar geta valdið ógleði og uppköstum.

Langtímanotkun:
Lyfið er yfirleitt ekki notað yfir lengri tíma.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir eftir inntöku lyfsins eru útbrot og koma fram hjá um 3% þeirra sem taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hiti, þreyta          
Höfuðverkur, sundl          
Kviðverkir, niðurgangur          
Ógleði og uppköst          
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skert ónæmiskerfi

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki nota lyfið meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum undir 2ja ára aldri.

Eldra fólk:
Lyfið getur skilist hægar úr líkamanum, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið er ekki talið hafa áhrif á hæfni til aksturs.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.