Mykofenolatmofetil Actavis

Lyf til ónæmisbælingar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Mýcófenólsýra

Markaðsleyfishafi: Actavis | Skráð: 1. ágúst, 2010

Mykofenolatmofetil Actavis er kröftugt ónæmisbælandi lyf og er notað til að hindra það að ígræddu líffæri verði hafnað. Það sem takmarkar helst árangur líffæraflutninga er það vandamál að ónæmiskerfi líkamans snýst gegn nýja líffærinu og skemmir það. Til þess að koma í veg fyrir að svo fari þarf að gefa ónæmisbælandi lyf ævilangt eftir líffæraígræðslu. Mykofenolatmofetil Actavis er notað samfara ciklósporíni og barksterum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1-1½ g í senn 2svar á dag. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Má hvorki tyggja þær né mylja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarksblóðþéttni næst eftir 1-2 klst. frá inntöku. Áhrif á sjúkdóminn koma fram eftir mun lengri tíma.

Verkunartími:
Verkunartími er mjög mismunandi eftir einstaklingum.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum í þynnum og varið ljósi við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu. Ef fleiri en einn skammtur gleymist skaltu hafa samband við lækni.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með árangri meðferðar, blóðþéttni lyfsins, fjölda blóðkorna og nýrnastarfsemi.


Aukaverkanir

Alvarlegasta aukaverkun lyfsins er skerðing á nýrnastarfsemi, en hún gengur oftast til baka þegar skammtar eru minnkaðir. Almennt eru aukaverkanir lyfsins háðar skammtastærðum og afturrækar þegar skammtar eru minnkaðir. Lyfið minnkar mótstöðu gegn sýkingum. Auk þess getur lyfið haft ýmis áhrif á efnabúskap líkamans. Meðfylgjandi listi er ekki tæmandi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukinn hósti          
Bólur í húð, hárlos          
Breyting á blóðþrýstingi, bjúgur        
Breyting á bragðskyni          
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Lystarleysi, þyngdartap          
Meltingartruflanir, hægðatregða og niðurgangur          
Mæði        
Náladofi          
Ógleði, uppköst, kviðverkir          
Sár í munni          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Sýkingar        
Útbrot          
Vöðvaverkir, liðverkir          
Þunglyndi, skapgerðarbreytingar, svefnleysi          

Milliverkanir

Vegna ónæmisbælandi áhrifa lyfsins verður að gæta varúðar við bólusetningu með lifandi bóluefni. Nota má sýrubindandi lyf sem innihalda ál og magnesíum annað slagið en ekki daglega.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með meltingarfærasjúkdóm
  • þú hafir verið bólusettur nýlega eða þurfir á bólusetningu að halda

Meðganga:
Lyfið eykur líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu. Konur á barneignaaldri ættu að nota örugga getnaðarvörn á meðan lyfið er tekið og í 6 vikur eftir að töku þess er hætt.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk. Hætta skal brjóstagjöf á meðan lyfið er tekið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2ja ára. Skammtar eru háðir stærð barnsins.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Takmarka skal sólarljós og útfjólubláa geisla á húðina.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.