Comtess

Lyf við Parkinsonsjúkdómi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Entakapón

Markaðsleyfishafi: Orion Pharma | Skráð: 1. júlí, 1999

Parkinsonsveiki orsakast af hrörnun taugafrumna, en svipuð sjúkdómseinkenni geta líka komið fram eftir heilaskaða, truflun á blóðflæði í heila og sem aukaverkanir lyfja. Sjúkdómseinkennin stafa af ójafnvægi milli taugaboðefnanna asetýlkólíns og dópamíns í þeim hluta heilans sem sér um samhæfingu hreyfinga. Magn dópamíns minnkar en vægi asetýlkólíns verður þá hlutfallslega of mikið. Í parkinsonsveiki verður þetta vegna hrörnunar taugafrumnanna sem framleiða dópamín. Parkinsonslyfið levódópa umbreytist í dópamín í heilanum og vegur þar með upp ójafnvægið sem hefur myndast. Eitthvert magn af lyfinu levódópa umbrotnar hins vegar í líkamanum áður en það nær til heilans. Comtess, sem inniheldur virka efnið entakapón, er lyf sem er gefið með parkinsonslyfinu levódópa. Lyfið eykur áhrif levódópa með því að hindra niðurbrot þess í líkamanum, og um leið eykst það magn levódópa sem nær til heilans. Entakapón eitt og sér hefur hins vegar engin áhrif á parkinsonsveiki.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
200 mg með hverjum skammti af levódópa. Að meðaltali eru notaðir 4-7 skammtar á dag, en stærsti skammtur sem mælt er með er 200 mg 10 sinnum á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarksblóðþéttni næst eftir u.þ.b. 1 klst.

Verkunartími:
Um 1-3 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef þú gleymir að taka Comtess með levódópaskammti skaltu taka næstu töflu með næsta skammti af levódópa og halda síðan áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu. Mjög mikilvægt er að taka lyf við parkinsonssjúkdómi nákvæmlega eins og læknir hefur sagt til um.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni, annars er hætta á því að sjúkdómurinn versni. Skammta skal minnka smám saman í samráði við lækni. Nauðsynlegt getur verið að breyta skömmtum þeirra lyfja sem eru tekin með Comtess til þess að halda sjúkdómseinkennunum í skefjum. Ef töku lyfsins er hætt skyndilega getur það valdið alvarlegum einkennum.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Of stórir skammtar geta valdið auknum aukaverkunum af lyfinu. Hafðu samband við lækni ef stórir skammtar eru teknir eða ef óvenjuleg einkenni koma fram.

Langtímanotkun:
Þar sem entakapón er ávallt gefið með levódópa er langtímanotkun þess í samræmi við langtímanotkun levódópa.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin svitamyndun          
Gula          
Kviðverkir, hægðatregða          
Martraðir          
Mislitun þvags          
Munnþurrkur          
Óeðlilegar hreyfingar          
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Svefnleysi, ofskynjanir, rugl          
Útbrot og mikill kláði          
Þreyta, svimi          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með æxli í nýrnahettum
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið ásamt levódópa getur valdið svima og lágum blóðþrýstingi og því skert aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.