Duroferon (Heilsa)

Blóðskortslyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Járn (II)

Markaðsleyfishafi: GlaxoSmithKline | Skráð: 8. febrúar, 1979

Járn er snefilefni og nauðsynlegt líkamanum. Járn er í blóðinu í próteinsambandi sem kallast hemóglóbín, og það er líka að finna í öllum rauðum blóðkornum. Hemóglóbín gegnir því hlutverki að flytja súrefni til vefja líkamans og koldíoxíð frá frumum líkamans. Duroferon Duretter er notað við járnskorti og blóðleysi auk þess að vera notað sem fyrirbyggjandi gegn járnskorti hjá þunguðum konum og blóðgjöfum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 100-200 mg á dag. Forðatöflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Má hvorki brjóta þær né tyggja. Má ekki taka þær inn útafliggjandi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir sjúklingum.

Verkunartími:
12-24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar ekki er lengur þörf fyrir það.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Lyf sem innihalda járn geta valdið eitrunum í fólki. Einkenni þess geta verið magaverkir, uppköst, niðurgangur og meðvitundartruflanir. Járnlyf eru mjög hættuleg börnum. Ef grunur leikur á eitrun skal hafa samband við lækni tafarlaust.

Langtímanotkun:
Við járnskorti er lyfið notað í nokkrar vikur, eða þar til járnbirgðir líkamans hafa verið endurnýjaðar og síðan í allt að 3 mánuði eftir það.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bólgur og verkir í vélinda          
Niðurgangur, hægðatregða, svartar hægðir          
Ógleði, magaverkir          
Útbrot á húð          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með blóðsjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • það séu þrengsli í vélinda eða fyrirstaða í meltingarvegi
  • þú sért með meltingarfærasjúkdóm
  • þú fáir endurteknar blóðgjafir

Meðganga:
Þungaðar konur mega nota lyfið.

Brjóstagjöf:
Konur með barn á brjósti mega nota lyfið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.