Paracetamol Baxter

Verkjalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Paracetamól

Markaðsleyfishafi: Baxter | Skráð: 14. desember, 2021

Paracetamól er verkjastillandi og hitalækkandi. Lyfið er ætlað til skammtímameðferðar við miðlungi alvarlegum verkjum, einkum eftir skurðaðgerðir og til skammtímameðferðar við sótthita.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innrennslislyf.

Venjulegar skammtastærðir:
Heilbrigðisstarfsmaður mun gefa þér parasetamól með innrennsli í æð. Skammtar fara eftir líkamsþyngd og almennu heilsufari.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkjastillandi áhrif byrja að koma fram 5-10 mínútum eftir að gjöf er hafin og nær hámarki eftir 1 klukkustund. Hitalækkandi áhrif koma fram um 30 mínútum eftir að gjöf er hafin.

Verkunartími:
Verkjastillandi áhrif: 4-6 klst. Hitalækkandi áhrif: a.m.k. 6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við eða undir stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef lyfið er tekið að staðaldri: Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar þess gerist ekki lengur þörf.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ofskömmtun er ólíkleg þar sem heilbrigðisstarfsmaður mun gefa þér lyfið. Einkenni ofskömmtunar geta verið ógleði, uppköst, lystarleysi, fölvi, kviðverkur og hætta á lifrarskemmdum. Ræddu tafarlaust við lækni ef þú eða barn þitt færð of mikið af þessu lyfi, jafnvel þó þér eða barninu virðist líða vel.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blóðþrýstingsfall          
Lasleiki          
Ofnæmisviðbrögð, útbrot, kláði og öndunarerfiðleikar        

Milliverkanir

Jóhannesarjurt getur dregið úr áhrifum paracetamóls.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nota má Paracetamol Baxter á meðgöngu ef þörf krefur.

Brjóstagjöf:
Nota má Paracetamol Baxter samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Lyfið veldur sjaldan aukaverkunum og hentar því vel eldra fólki.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Takmarka á neyslu áfengis meðan á meðferð með þessu lyfi stendur.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Virkir áfengissjúklingar mega ekki taka lyfið. Sjúklingar með lifrarsjúkdóm mega ekki taka lyfið.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.