Panodil Extra

Verkjalyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Koffein Paracetamól

Markaðsleyfishafi: Haleon Denmark ApS | Skráð: 1. desember, 2019

Panodil Extra inniheldur tvö virk inniheldsefni, paracetamól og koffein. Paracetamól er verkjastillandi og hitalækkandi. Það hentar við vægum til miðlungsmiklum verkjum sé engin bólga til staðar og er einnig notað til að slá á sótthita. Paracetamól ertir ekki magaslímhúð og hentar þeim sem hafa fengið magasár eða eru viðkvæmir í maga. Þegar koffein er notað í blöndu með paracetamóli þá eykst verkjastillandi áhrif paracetamóls.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn 15 ára og eldri: 500-1000 mg (1-2 töflur) í senn 1-3svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkjastillandi áhrif: Almennt innan 30 mín. Hitalækkandi áhrif: 30-60 mín.

Verkunartími:
U.þ.b. 4-6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Takmarka neyslu drykkja sem innihalda koffein s.s. kaffi, te og orkudrykki.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við eða undir stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Líða skal að minnsta kosti 4 klst. á milli skammta. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar þess gerist ekki lengur þörf.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal strax hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Stórir skammtar geta valdið lifrarskemmdum, en einkenni eitrunar koma oft ekki fram fyrr en eftir nokkra daga. Hafðu því alltaf samband við lækni ef stórir skammtar eru teknir, jafnvel þótt ekki verði vart neinna einkenna.

Langtímanotkun:
Eins og með önnur lyf við höfuðverk þá getur lyfið valdið höfuðverk eða versnun á höfuðverki sé það tekið í of langan tíma. Mikilvægt er að hætta töku lyfsins til að stöðva vandamálið.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru teknar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Ógleði, sundl          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Hraður púls          

Milliverkanir

Jóhannesarjurt getur dregið úr áhrifum paracetamóls.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Ekki er ráðlagt að taka lyfið á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Paracetamól og koffein berast í brjóstamjólk. Koffein gæti haft áhrif á barn á brjósti.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 15 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Lyfið veldur sjaldan aukaverkunum og hentar því vel eldra fólki.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Ekki taka Panodil Extra með áfengum drykkjum.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Virkir áfengissjúklingar mega ekki taka lyfið. Sjúklingar með lifrarsjúkdóm mega ekki taka lyfið..


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.