Pethidine BP

Verkjalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Petidín

Markaðsleyfishafi: Martindale Pharmaceuticals

Petidín er gefið við miklum verkjum. Petidín er sterkt verkjalyf með svipaða eiginleika og morfín, það hefur áhrif á miðtaugakerfið og hindrar það að sársaukaboð berist þangað. 80-100 mg af petidíni í vöðva hafa álíka verkjastillandi verkun og 10 mg af morfíni. Full verkun petidíns varir þó skemur en verkun morfíns, eða um 2-4 klst. Lyfið er oft notað við fæðingar. Það þykir ekki henta til að meðhöndla langvarandi verki vegna þess hve stutt verkun þess varir eftir hvern gefinn skammt. Ávanahætta af petidíni er mikil og sé lyfið gefið í langan tíma myndast þol við áhrifum þess.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í vöðva, æð eða undir húð.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og háðir aldri, því hversu miklir verkirnir eru og fyrri notkun verkjalyfja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Nær samstundis eftir innspýtingu í æð en innan við 10 mín. eftir innspýtingu í vöðva eða undir húð.

Verkunartími:
Verkun nær hámarki eftir um 1 klst. og full verkun er í u.þ.b. 3-5 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef lyfið er tekið að staðaldri skaltu taka skammtinn sem fyrst og halda áfram að taka lyfið með sama millibili og áður. Ef lyfið er tekið við tilfallandi verkjum má sleppa skammtinum og taka lyfið þegar þörf krefur. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ef ástæður eru ekki lengur fyrir því að lyfið var upphaflega gefið má hætta notkun þess. Hafi lyfið verið tekið í langan tíma eða stórum skömmtum gætu komið fram fráhvarfseinkenni þegar töku þess hættir. Hafðu samband við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Banvænn skammtur fyrir fullorðna, tekið um munn, er um 1 g. Einkenni eru ógleði, sjóntruflanir, örvun á miðtaugakerfi, hitahækkun, hraður hjartsláttur, krampar, öndunarlömun og dá. Meðferð er tafarlaus vistun á gjörgæslu til að meðhöndla öndunarlömun. Naloxón er mótefni.

Langtímanotkun:
Ávanahætta er mikil og þörfin fyrir aukna skammta myndast fljótt. Fráhvarfseinkenni geta komið fram þegar notkun lyfsins er hætt.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir, hraður eða hægur hjartsláttur        
Ógleði og uppköst          
Útbrot og mikill kláði          
Yfirlið          
Öndunarerfiðleikar        
Þvagtregða        

Milliverkanir

Áhrif petidíns geta líka aukist við samhliða gjöf annarra lyfja sem slæva miðtaugakerfið svo sem svæfingarlyfja, kvíðastillandi lyfja, svefnlyfja og áfengis.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með astma
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • öndun sé slævð
  • þrýstingur í heila sé aukinn
  • um lost sé að ræða

Meðganga:
Lyfið getur haft áhrif á fóstur og/eða nýbura.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Minni skammtar eru notaðir.

Eldra fólk:
Auknar líkur eru á aukaverkunum, oftast eru minni skammtar notaðir.

Akstur:
Sjúklingar sem þurfa á petidíni að halda eru líklegast ekki í ástandi til að stjórna ökutækjum en lyfið sjálft hefur einnig sljóvgandi áhrif og skerðir aksturshæfni.

Áfengi:
Sljóvgandi áhrif petidíns aukast verulega við samtíma notkun áfengis.

Íþróttir:
Bannað í keppni.

Fíknarvandamál:
Pethidine BP getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.