Mirvaso

Húðlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Brimonidin

Markaðsleyfishafi: Galderma Nordic | Skráð: 1. mars, 2016

Mirvaso inniheldur virka efnið brimonidín, sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast alfa-adrenvirkir viðtaka örvar. Lyfið er borið á húð í andliti til að meðhöndla húðroða í andliti vegna rósroða (rosacea) hjá fullorðnum sjúklingum. Roði í andliti af völdum rósroða stafar af miklu blóðflæði í húð andlitsins sem veldur útvíkkun lítilla æða í húðinni. Þegar Mirvaso er borið á húðina skreppa litlu æðarnar í húðinni saman aftur sem minnkar blóðflæði og roða.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hlaup

Venjulegar skammtastærðir:
Til notkunar á andlit einu sinni á sólarhring, á hentugum tíma fyrir sjúklinginn, svo lengi sem roði í andliti er til staðar.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarksverkun næst eftir 1-2 klst.

Verkunartími:
A.m.k. 12 -24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Má ekki frjósa.

Ef skammtur gleymist:
Mirvaso er notað daglega og byrjar að virka á fyrsta meðferðardegi. Ef þú gleymir að nota dagskammt mun roðinn ekki minnka þann dag. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hafðu samband við lækninn áður en meðferð er hætt.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef þú notar meira af lyfinu en sem nemur hámarksdagskammti innan 24 klukkustunda getur það leitt til húðertingar eða aukaverkana á ákomustað. Endurteknir skammtar innan sama sólarhrings gætu leitt til aukaverkana sem ekki hafa komið fram áður með venjulegri notkun í klínískum rannsóknum, svo sem lágs blóðþrýstings, sljóleika eða syfju. Hafðu samband við lækninn, sem mun ráðleggja þér hvað gera skal.

Langtímanotkun:
.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru roði eða húðerting.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bólga og roði í augnlokinu          
Höfuðverkur, munnþurrkur          
Nefstífla          
Sundl          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þrymlabólur          
Ofhvítnun húðar          
Roði í húð, brunatilfinning í húð eða kláði          

Milliverkanir

.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með blóðrásarkvilla
  • þú sért með blóðþrýstingsvandamál
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú eigir við þunglyndi að stríða

Meðganga:
Ekki er mælt með notkun Mirvaso á meðgöngu

Brjóstagjöf:
Ekki má nota lyfið meðan barn er haft á brjósti

Börn:
Börn og unglingar yngri en 18 ára mega ekki nota lyfið

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Mirvaso hefur engin marktæk áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Áfengi:
.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Rotvarnarefni í augndropunum getur skemmt mjúkar augnlinsur. Fjarlægja skal augnlinsur fyrir notkun og þær má setja í að nýju 15 mín. síðar.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.