Postafen (Heilsa)

Ofnæmislyf | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt. Heimilt er að selja takmarkað magn af lyfinu í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Meklózín

Markaðsleyfishafi: CampusPharma AB | Skráð: 30. desember, 1966

Meklózín, virka efnið í Postafen, er notað við ógleði og uppköstum. Það dregur úr áhrifum histamíns í líkamanum, en histamín er boðefni sem veldur m.a. ofnæmiseinkennum. Meklózín hefur nokkuð sérhæfð áhrif á ógleði, en lítil áhrif á ofnæmiseinkenni. Lyfið er oftast notað við ferðaveiki.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn eldri en 12 ára. Við ógleði: 25 mg 2svar á dag. Við ferðaveiki: 25 mg í senn. Lyfið er tekið 1-2 klst. fyrir brottför og síðan á 12 klst. fresti ef þörf krefur.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 1 klst.

Verkunartími:
Um 12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki tekið að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er ekki tekið að staðaldri.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot          
Skapgerðarbreytingar, rugl, svefntruflanir        
Sljóleiki          
Útbrot og mikill kláði          
Þvagtregða        

Milliverkanir

Lyfið eykur verkun róandi lyfja, svefnlyfja og áfengis.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með gláku
  • þú sért með þvagtregðu
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára án samráðs við lækni.

Eldra fólk:
Getur verið viðkvæmara fyrir sljóvgandi áhrifum lyfsins.

Akstur:
Lyfið hefur róandi áhrif og skerðir aksturshæfni. Ekki aka bíl eftir notkun lyfsins.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif meklózíns. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.