Soluprick SQ ALK108 - Birkifrjó

Sjúkdómsgreinarefni | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Ofnæmisvaka extrakt

Markaðsleyfishafi: ALK-Abelló | Skráð: 1. júlí, 1999

Soluprick SQ innheldur ofnæmisvaka extrökt sem innihalda þá ofnæmisvaka sem eru mikilvægastir fyrir ofnæmissvar og er það notað til þess að greina ofnæmi í ofnæmisprófi. Prófið felst í því að dropi af ofnæmisvakalausn er settur á húðina og stungið í gegnum hana með litlum pinna. Í lausninni er þar til gerður ofnæmisvaldur og henni til samanburðar eru notaðar tvenns konar lausnir, önnur inniheldur histamín og veldur ofnæmisviðbrögðum hjá öllum en hin inniheldur saltvatn og veldur engum viðbrögðum. Sé ofnæmi til staðar kemur fram innan 10-20 mínútna roði og þroti á þeim stað sem prófið var gert og er þannig hægt að greina hvort viðkomandi sé með ofnæmi fyrir tilteknum ofnæmisvaka.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis lausn.

Venjulegar skammtastærðir:
Meðferðin er venjulega í höndum sérfræðinga í ofnæmis- og ónæmislækningum sem ákveða skammtastærðir.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
15 mín. eða meira.

Verkunartími:
Einstaklingsbundið.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist á köldum stað (2-8°C) í upprunalegum umbúðum þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymsluþol lyfsins eftir opnun er 6 mánuðir.

Ef skammtur gleymist:
Á ekki við.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Á ekki við.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki notað í langan tíma í einu.


Aukaverkanir

Þar sem verið er að athuga það hvort fólk hafi ofnæmi þá er það þáttur í greiningunni að fólk fái staðbundnar aukaverkanir af þessu lyfi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bólga í húð          
Útbrot og kláði á stungustað          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Ofnæmislyf geta dregið úr viðbrögðum við húðprófinu. Það sama á við um svokölluð þríhringlaga geðdeyfðarlyf og barkstera, hvort sem þeir eru teknir inn eða notaðir staðbundið. Mælt er með því að hætta notkun þessara lyfja nokkrum dögum eða vikum fyrir húðprófið.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Óhætt er að nota lyfið á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Óhætt er að nota lyfið samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.