Soluprick Positiv kontrol

Sjúkdómsgreinarefni | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Ofnæmisvaka extrakt

Markaðsleyfishafi: ALK-Abelló | Skráð: 13. febrúar, 2006

Soluprick Positiv og Negativ kontrol eru eingöngu ætluð til sjúkdómsgreiningar. Þau eru notuð til húðprófunar til að meta hvaða efni valda ofnæmisviðbrögðum. Soluprick Negativ kontrol mun ekki valda neinum viðbrögðum. Histamín tvíhýdróklóríðið í Soluprick Positiv Kontrol framleiðir jákvæð viðbrögð sem eru rauðkláðaþot með eða án roðaþots sem sýnir lækninum að húðprófunin virkar. Þessar prófanir eru sérstaklega mikilvægar ef þú hefur notað lyf sem draga úr virkni húðprófana t.d. andhistamín, sum þunglyndislyf eða staðbundin öflugur steraáburður.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Útvortis lausn.

Venjulegar skammtastærðir:
Læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður framkvæmir ofnæmisprófið.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
15 mín. eða meira.

Verkunartími:
Einstaklingsbundið.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist á köldum stað (2-8°C) í upprunalegum umbúðum þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymsluþol lyfsins eftir opnun er 6 mánuðir.

Ef skammtur gleymist:
Á ekki við.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Á ekki við.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki notað í langan tíma í einu.


Aukaverkanir

Þar sem verið er að athuga það hvort fólk hafi ofnæmi þá er það þáttur í greiningunni að fólk fái staðbundnar aukaverkanir af þessu lyfi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bólga í húð          
Útbrot og kláði á stungustað          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Ofnæmislyf geta dregið úr viðbrögðum við húðprófinu. Það sama á við um svokölluð þríhringlaga geðdeyfðarlyf og barkstera, hvort sem þeir eru teknir inn eða notaðir staðbundið. Mælt er með því að hætta notkun þessara lyfja nokkrum dögum eða vikum fyrir húðprófið.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Óhætt er að nota lyfið á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Óhætt er að nota lyfið samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.