Hypotron

Hjartasjúkdómalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Midodrin

Markaðsleyfishafi: Brancaster Pharma | Skráð: 1. október, 2018

Hypotron inniheldur efnið midodrin sem er forefni virka efnisins desglymidodrins. Lyfið hefur æðaþrengjandi áhrif í bláæðakerfinu sem veldur hækkun á blóðþrýstingi. Lyfið er notað við alvarlegum tegundum af lágum blóðþrýstingi hjá fullorðnum þegar önnur meðferðarúrræði hafa ekki dugað. Helstu einkenni lágþrýstingi eru t.d. svimi eða yfirlið en önnur einkenni geta verið erfiðleikar við að einbeita sér, andstuttur, ógleði, húð verður köld og þvöl, þreyta, þunglyndi og þorsti. Of lár blóðþrýstingur getur valdið því að mikilvæg líffæri, eins og heilinn, fái ekki nóg súrefni og næringarefni sem getur leitt til lífshættulegs losts.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku

Venjulegar skammtastærðir:
Upphafsskammtur er 2,5 mg 3svar á dag. Skammtinn má auka vikulega í allt að 10 mg 3svar á dag. Síðasti skammtur dagsins skal taka að minnsta kosti 4 klst fyrir háttatíma.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan 1 klst.

Verkunartími:
8-12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymið lyfið við lægri hita en 30°C þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Slepptu þeim skammti sem gleymdist og taktu næsta skammt eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómurinn getur versnað þegar hætt er að taka lyfið. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Einkenni eins og hár blóðþrýstingur, hjartsláttarónot, mæði, brjóstverkur, höfuðverkur, hægur hjartsláttur, erfiðleikar við þvaglát og gæsahúð getur komið fram.

Langtímanotkun:
Ekki að fullu þekkt en meðferð er yfirleitt til lengri tíma.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar sem geta komið fram með notkun lyfsins er gæsahúð, kláði í hársverði og þvagtregða.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Eirðarleysi, svefntruflanir          
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot          
Höfuðverkur          
Náladofi          
Uppköst, kviðverkir          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þvagtregða          
Gæsahúð          
kláði í hársverði          
Háþrýstingur í liggjandi stöðu          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • hvort þú sért með gláku
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú hafir átt í erfiðleikum með þvaglát
 • þú sért með aðra hjarta- eða æðasjúkdóma
 • þú sért með háan blóðþrýsting
 • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með hægan púls
 • þú sért með skerta sjón
 • þú sért með æðakölkun

Meðganga:
Ekki er ráðlagt að taka inn lyfið á meðgöngu eða hjá frjóum konum á barneignaaldri sem ekki nota getnaðarvörn.

Brjóstagjöf:
Ekki nota lyfið meðan á brjóstagjöf stendur. Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum undir 18 ára aldri.

Eldra fólk:
Takmörkuð reynsla við notkun hjá eldra fólki.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs. Ef sjúklingur finnur hins vegar fyrir svima eða sundli skal hann ekki aka biðreið.

Áfengi:
Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki á meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.