Vydura

Mígrenilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Rímegepant

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 25. apríl, 2022

Vydura er mígrenilyf sem er notað til að meðhöndla eða fyrirbyggja mígreniköst hjá fullorðnum. Lyfið inniheldur virka efnið rímegepant sem að stöðvar virkni efnis í líkamanum sem kallast kalsítóníngenatengt peptíð (CGRP). En CGRP-gildi eru oft hækkuð hjá þeim sem eru með mígreni. Rímegepant loðir við sama viðtaka og CGRP og kemur þannig í veg fyrir að CGRP geti tengst viðtakanum. Þetta getur haft þau áhrif að stöðva virkt mígreniskast ásamt því að draga úr mígrenisköstum þegar lyfið er tekið fyrirbyggjandi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Frostþurrkuð tafla til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fyrirbyggjandi meðferð: 1 tafla annan hvern dag. Við mígrenikast: 1 tafla eftir þörfum en ekki oftar en 1 sinni á sólarhring. Taflan er leyst upp á tungu eða undir tungu og má taka hana með eða án matar.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Allt að 2 klukkutímar.

Verkunartími:
2-48 klukkutímar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Nei.

Geymsla:
Geymið lyfið í upprunalegum umbúðum til varnar raka þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef gleymist að taka skammt þegar lyfið er notað sem fyrirbyggjandi meðferð skal taka næsta skammt á venjulegum tíma. Það á ekki að tvöfalda skammt til að bæta upp skammtinn sem gleymdist.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu strax samband við lækni, sjúkrahús eða Eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Ofnæmisviðbrögð, útbrot, kláði og öndunarerfiðleikar      
Ógleði          

Milliverkanir

Jóhannesarjurt milliverkar við Vydura og því má ekki taka það saman.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna

Meðganga:
Áhrif lyfsins hjá þunguðum konum er ekki þekkt, forðast á notkun þess.

Brjóstagjöf:
Takið lyfið einungis í samráði við lækni.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum og unglingum undir 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir en takmörkuð reynsla er af lyfinu hjá 65 ára og eldri.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.