Aclasta

Lyf við sjúkdómum í beinum | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Zóledrónsýra

Markaðsleyfishafi: Sandoz | Skráð: 1. júlí, 2005

Beinþynning er sjúkdómur sem lýsir sér í aukinni hættu á beinbrotum. Líkaminn er stöðugt að eyða gömlum beinvef og mynda nýjan og ríkir jafnvægi þar á milli ef allt er eðlilegt. Við beinþynningu þá raskast þetta jafnvægi og beintap verður meira en nýmyndunin. Beinin verða því þynnri og brothættari fyrir vikið. Konur eftir tíðahvörf eru í meiri hættu að fá beinþynningu en aðrir og er hægt að draga úr hættunni með kvenhormónagjöf. Heilsusamlegt líferni, næg kalk- og D-vítamíntaka og hreyfing eru einnig allt þættir sem minnka líkur á beinþynningu. Beinþynning liggur í ættum en getur líka m.a. tengst illkynja sjúkdómum og verið aukaverkun sumra lyfja. Margir sem eru með beinþynningu hafa engin einkenni og því er hún oft ekki greind fyrr en kemur að fyrsta beinbroti. Mestar líkur á beinbrotum eru í hrygg, mjöðmum og framhandlegg. Zoledronsýra, virka efnið í Aclasta, tilheyrir flokki lyfja er nefnist bífosfónöt. Lyfið kemur í veg fyrir beintap og stuðlar einnig að uppbyggingu beina. Aclasta er ætlað til meðferðar við beinþynningu hjá konum eftir tíðahvörf og hjá fullorðnum körlum sem eru í aukinni hættu á beinbrotum, þar með talið nýlegt mjaðmarbrot vegna minniháttar áverka. Lyfið er einnig ætlað til merferðar við beinþynningu sem stafar af langvarandi meðferð með barksterum hjá konum eftir tíðahvörf og fullorðnum karlmönnum sem eru í aukinni hættu á beinbrotum og við Pagetssjúkdómi. Lyfið er eingöngu til sem innrennslislyf sem er gefið í æð en á móti kemur að aðeins þarf að gefa lyfið einu sinni á ári.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innrennslilyf í bláæð.

Venjulegar skammtastærðir:
5mg, gefið í einum skammti með innrennsli í bláæð, einu sinni á ári.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar strax að verka.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Áður en Aclasta er gefið verður að tryggja fullnægjandi vökvun sjúklinga. Þetta er sér í lagi mikilvægt hjá öldruðum (≥ 65 ára) og hjá sjúklingum í þvagræsimeðferð. Mælt er með töku kalks og D-vítamíns samhliða lyfjagjöfinni nema tryggt sé að nægjanlegt magn af þessum efnum fáist úr fæðunni.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Hafið samband við lækninn eða sjúkrahúsið eins fljótt og auðið er til þess að fá nýjan tíma.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Á ekki við.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkanir í tengslum við fyrstu innrennslisgjöf eru mjög algengar (koma fyrir hjá meira en 30% sjúklinga) en eru sjaldgæfari við áframhaldandi innrennslisgjafir. Flestar aukaverkanirnar, svo sem hiti og kuldaskjálfti, verkir í vöðvum eða liðum og höfuðverkur, koma fram á fyrstu þremur dögunum eftir skammt af Aclasta. Einkennin eru venjulega væg eða í meðallagi alvarleg og hverfa innan þriggja daga. Læknirinn mælir hugsanlega með vægu verkjalyfi svo sem íbúprófeni eða parasetamóli til þess að draga úr þessum aukaverkunum. Líkurnar á að fá þessar aukaverkanir minnka með áframhaldandi skömmtum af Aclasta.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blóðug uppköst eða blóð í hægðum        
Flensulík einkenni          
Höfuðverkur          
Kviðverkir, niðurgangur          
Kyngingartregða, sár í vélinda og bólgin tunga        
Ógleði, meltingartruflanir          
Útbrot          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkir í liðum og vöðvum          
Verkur fyrir brjósti        
Vöðvakrampar, stirðleiki          

Milliverkanir

-

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með alvarlegan nýrnasjúkdóm
  • þú sért með aðrar truflanir á efnaskiptum steinefna
  • þú sért með lágt kalsíum í blóði

Meðganga:
Ekki má nota Aclasta á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Konur sem hafa barn á brjósti mega ekki nota Aclasta. Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Aukaverkanir , svo sem sundl, geta haft áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins. Sé áfengis neytt í miklu magni eykst hættan á byltum sem eykur hættuna á að sjúklingar detti og brotni.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.