Anastrozole Alvogen

Lyf með verkun á innkirtla | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Anastrózól

Markaðsleyfishafi: Alvogen | Skráð: 3. mars, 2014

Anastrozole Alvogen inniheldur efni sem kallast anastrozol. Það tilheyrir flokki lyfja sem kallast „arómatasahemlar“. Anastrozole Alvogen er notað til að meðhöndla brjóstakrabbamein hjá konum eftir tíðahvörf. Anastrozole Alvogen verkar með því að draga úr magni hormónsins estrogens sem líkaminn framleiðir. Það nær fram þessum áhrifum með því að hamla náttúrulegu efni (ensími) í líkamanum sem kallast „arómatasi”.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 mg á dag, helst alltaf á sama tíma dags. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið nær hámarksstyrk í blóði innan 2ja klukkustunda.

Verkunartími:
Nokkrir dagar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Fylgjast skal reglulega með lifrarstarfsemi.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru höfuðverkur, hitakóf, ógleði, útbrot, verkir og stirðleiki í liðum og þróttleysi. Einhverrar hækkunar á kólesteróli hefur gætt.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Beinþynning          
Blæðing úr leggöngum          
Gula          
Hárlos          
Hitakóf          
Höfuðverkur          
Kólesterólhækkun          
Lystarleysi          
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Útbrot og kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkir og stirðleiki í liðum            
Þróttleysi, svefnhöfgi          
Þurrkur í leggöngum          
Beinverkir          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með beinþynningu

Meðganga:
Lyfið má ekki nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið má ekki nota samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið þróttleysi og svefnhöfga. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Eykur líkur á lifrarskaða. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.