Melleva

Getnaðarvörn | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Etinýlestradíól Levónorgestrel

Markaðsleyfishafi: Exeltis Healthcare | Skráð: 1. apríl, 2020

Melleva er getnaðarvarnarlyf. Það flokkast sem einfasa samsett, lágskammta getnaðarvarnarlyf og inniheldur tvö virk efni (hormón), levónorgestrel og etinýlestradíól. Levónorgestrel er samtengt hormón sem hefur sömu áhrif í líkamanum og kvenhormónið prógesterón. Etinýlestradíól virkar eins og kvenhormónið estradíól, verkunartími þess er þó lengri þegar það er tekið inn. Allar töflurnar innihalda sama magn af hormónum. Getnaðarvörn lyfsins felst fyrst og fremst í því að koma í veg fyrir egglos. Jafnframt þessu hafa hormónin áhrif á slímmyndun í leghálsinum með þeim afleiðingum að sæðisfrumur komast síður upp í legið og erfitt er fyrir frjóvgað egg að festast í slímhúð legsins.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fyrsta taflan er tekin á fyrsta degi tíðablæðinga og síðan er ein tafla tekin daglega, helst alltaf á sama tíma dags, samfleytt í 21 dag. Eftir 21 dag er gert hlé í 7 daga og verða þá blæðingar. Að 7 dögum liðnum er byrjað á næsta spjaldi hvort sem tíðablæðingum er lokið eða ekki.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið veitir örugga getnaðarvörn strax frá fyrsta degi ef töflurnar eru teknar samkvæmt leiðbeiningum á fyrsta degi tíðahrings (fyrsta degi tíðablæðinga). Ef þú byrjar að taka lyfið á 2.-5. dag tíðahrings skal nota aðra getnaðarvörn (t.d. smokk) fyrstu 7 dagana.

Verkunartími:
Lyfið veitir örugga getnaðarvörn á meðan það er tekið samkvæmt leiðbeiningum og einnig þá 7 daga sem töflurnar eru ekki teknar í töfluhléi.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin. Samsettar getnaðarvarnartöflur geta þó hindrað útskilnað koffeins úr líkamanum. Æskilegt er að draga úr koffeinneyslu meðan lyfið er tekið.

Geymsla:
Geymist við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Gleymist að taka töflu þá er best að taka töfluna strax og munað er eftir henni jafnvel þó svo það þýði að þú þurftir að taka 2 töflur samtímis. Næsta tafla er svo tekin á venjulegum tíma. Ef meira en 12 klst eru liðnar frá því þú áttir að taka síðustu töflu þá gæti vörn gegn þungin verið orðin minni. Sjá nánar í leiðbeiningum sem fylgja lyfinu. Þú gætir þurft að nota aðra getnaðarvörn (t.d. smokk) samtímis töflunum næstu 7 dagana.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku getnaðarvarnarlyfja hvenær sem hentar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða en ráðlegt er að fara reglulega í eftirlit hjá lækni. Ákveðið nánar í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Fyrstu mánuðina finna margar konur (10-30%) fyrir einkennum eins og spennu í brjóstum, ógleði og smáblæðingum. Þessar aukaverkanir hverfa yfirleitt á 2-4 mánuðum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bólga eða verkir í fótum eða nára, verkur fyrir brjósti    
Breytingar á kynhvöt        
Gula, mjög mikill kláði    
Höfuðverkur, ógleði        
Mæði, mjög mikill höfuðverkur, sjóntruflanir    
Smáblæðingar        
Spenna í brjóstum        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Þunglyndi, skapsveiflur        
Þyngdarbreyting, bjúgur        
Máttleysi eða dofi í andliti, handlegg eða fótlegg    

Milliverkanir

Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins. Auk þess geta getnaðarvarnartöflur minnkað sykurþol og aukið þörf sykursjúkra einstaklinga fyrir insúlín eða önnur sykursýkislyf.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • einhver í ættinni sé með sykursýki, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með bólgusjúkdóm í þörmum
 • þú sért með háan blóðþrýsting, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með mígreni
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með rauða úlfa (lupus)
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú reykir
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með eða hefur fengið brisbólgu
 • þú sért með blæðingar frá fæðingarvegi af óþekktum ástæðum

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu. Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Hætta á því að lyfið hafi áhrif á fóstur er þó talin hverfandi í þeim skömmtum sem það er notað.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið. Samsettar getnaðarvarnartöflur geta dregið úr magni og gæðum brjóstamjólkur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Lyfið er aðeins ætlað konum á barneignaraldri.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Reykingar auka hættuna á aukaverkunum, s.s. blóðtappa af völdum estrógena.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.