Evorel Sequi

Kvenhormón | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Estradíól Noretísterón

Markaðsleyfishafi: Janssen-Cilag | Skráð: 1. ágúst, 1999

Evorel Sequi inniheldur tvö virk efni, estradíól og noretísterón. Estradíól er hormón sem líkaminn framleiðir. Við tíðahvörf minnkar framleiðsla hormónanna estradíóls og prógesteróns og því fylgja ýmis óþægindi. Meðferð með Evorel Sequi miðar að því að vega upp hormónaskortinn og slá á einkenni af völdum tíðahvarfa. Hormónameðferð eftir tíðahvörf minnkar einnig líkur á beinþynningu þar sem estradíól stuðlar að eðlilegu viðhaldi beina. Lyfið er því líka gefið konum sem hætta er á að fái beinþynningu að tíðahvörfum loknum. Noretísterón er samtengt hormón með sömu áhrif í líkamanum og kvenhormónið prógesterón. Lyfið er gefið um húð í formi forðaplástra og berast hormónin því beint inn í blóðrásina. Evorel Sequi inniheldur tvær gerðir af plástrum, Evorel og Evorel Conti.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðaplástur á húð.

Venjulegar skammtastærðir:
1 plástur á húð 2svar í viku. Byrjað er á Evorel (gefur frá sér 50 míkrógrömm estradíól á sólarhring) í 2 vikur og síðan er Evorel Conti (gefur frá sér 50 míkrógrömm estradíól og 170 míkrógrömm noretísterón á sólarhring) notaður í 2 vikur.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif koma fram á fyrsta mánuði meðferðar og einkenni hormónaskorts hverfa á nokkrum vikum eða mánuðum.

Verkunartími:
4 dagar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Settu nýjan plástur á um leið og þú manst eftir honum og haltu síðan áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo plástra í einu. Ef plásturinn dettur af og límist ekki aftur á skaltu setja nýjan plástur af sömu gerð á sama stað og halda síðan áfram að nota lyfið eins og venjulega.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta skal notkun lyfsins í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef stórir skammtar eru notaðir eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða, en ráðlegt er að fara reglulega í eftirlit hjá lækni. Nánar ákveðið í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Um 15-20% kvenna finna fyrir einhverjum aukaverkunum. Þær eru tíðari í upphafi meðferðar. Algengustu aukaverkanirnar eru roði og kláði undan plástri, spenna í brjóstum og blæðingatruflanir.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Breytingar í brjóstum        
Brjóstaspenna          
Erting undan plástri          
Gula          
Háþrýstingur          
Höfuðverkur, ógleði          
Minnkuð kynhvöt          
Náladofi          
Óeðlilegar blæðingar          
Útbrot, kláði, öndunarerfiðleikar          
Útferð          
Verkir          
Verkur í fótum, nára eða fyrir brjósti        
Þyngdaraukning, bjúgur          

Milliverkanir

Lyf sem auka áhrif lifrarensíma, t.d. sum flogaveikilyf eða sýklalyf, geta dregið úr virkni lyfsins. Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • einhver í ættinni sé með sykursýki, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með astma
 • þú sért með háan blóðþrýsting, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með mígreni
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með rauða úlfa (lupus)
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með blæðingar frá fæðingarvegi af óþekktum ástæðum

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið á ekki að nota samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá konum eldri en 65 ára.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.