Trisekvens

Kvenhormón | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Estradíól Noretísterón

Markaðsleyfishafi: Novo Nordisk | Skráð: 1. desember, 1980

Trisekvens inniheldur tvö virk efni, estradíól og noretísterón. Estradíól er hormón sem líkaminn framleiðir. Við tíðahvörf minnkar framleiðsla hormónanna estradíóls og prógesteróns og því fylgja ýmis óþægindi. Meðferð með Trisekvens miðar að því að vega upp hormónaskortinn og slá á einkenni af völdum tíðahvarfa. Hormónameðferð eftir tíðahvörf minnkar einnig líkur á beinþynningu þar sem estradíól stuðlar að eðlilegu viðhaldi beina. Lyfið er því líka gefið konum sem eru í hættu á að fá beinþynningu að tíðahvörfum loknum. Noretísterón er samtengt hormón með sömu áhrif í líkamanum og kvenhormónið prógesterón. Hér er það gefið með estradíóli til þess að viðhalda reglulegum tíðablæðingum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 tafla á dag, helst alltaf á sama tíma dags. Töflurnar takist inn með vatnsglasi. Hver hvít tafla inniheldur 2 mg estradíól og 1 mg noretísterón, hver rauð tafla inniheldur 1 mg estradíól og hver blá tafla inniheldur 2 mg estradíól.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif koma fram á fyrsta mánuði meðferðar og einkenni hormónaskorts hverfa á nokkrum vikum eða mánuðum.

Verkunartími:
Um 1 sólarhringur eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ekki taka tvo skammta í einu. Ef minna en 12 klst eru liðnar frá því þú áttir að taka inn lyfið þá skaltu taka það um leið og þú manst eftir því. Ef meira en 12 klst eru liðnar frá því þú áttir að taka inn lyfið, þá skaltu farga töflunni og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega næsta dag.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta skal töku lyfsins í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulegir ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða, en ráðlegt er að fara reglulega í eftirlit hjá lækni. Ákveðið nánar í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Fyrstu mánuði meðferðarinnar finna um 10-20% kvenna fyrir spennu í brjóstum og um 10-20% hafa óreglulegar blæðingar, eða jafnvel engar blæðingar í sumum tíðahringjum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bakverkir          
Blæðingatruflanir          
Breytingar í brjóstum        
Eymsli í brjóstum, brjóstastækkun          
Gula          
Háþrýstingur          
Höfuðverkur, ógleði          
Kviðverkir, meltingartruflanir          
Sinadráttur          
Útbrot, kláði          
Útferð          
Verkur í fótum, nára eða fyrir brjósti        
Þunglyndi, sundl, svefnleysi          
Þyngdaraukning, bjúgur          

Milliverkanir

Lyf sem auka áhrif lifrarensíma, t.d. sum flogaveikilyf eða sýklalyf geta dregið úr virkni lyfsins. Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • einhver í ættinni sé með sykursýki, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með astma
 • þú sért með háan blóðþrýsting, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með mígreni
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með rauða úlfa (lupus)
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið á ekki að nota samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Lyfið hentar vel eldri konum.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.