Naltrexone Hydrochloride

óskráð | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Naltrexon

Markaðsleyfishafi: Forskriftarlyf lækna framleitt af Pharmarctica | Skráð: 1. mars, 2017

Naltrexone Hydrochloride er forskriftarlyf lækna. Það þýðir að ekki eru gerðar sömu kröfur um merkingu, klínískar rannsóknir eða fylgiseðil eins og til skráðra lyfja. Því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá. Naltrexone gamalt lyf sem blokkar mofinviðtaka og var upphaflega notað sem hluti af meðferð við alkóhólisma, fíkn fyrir morfini og skyldum efnum. Styrkur mixtúrunnar er 1 mg/ml sem bendir til þess að mixtúrunni sé ávísað í mjög lágum skömmtum sem er oft kallað LDN. LDN (Low Dose Naltrexone) er ensk skammstöfun sem er notuð um notkun naltrexons í mjög lágum skömmtum við einkennum sem tengjast hvorki ávana né fíkn. Eftir því sem næst verður komist þá hefur LDN hvergi fengið viðurkenningu sem ábending.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra, lausn til inntöku

Venjulegar skammtastærðir:
Samkvæmt fyrirmælum læknis

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um eða innan við 30 mínútur

Verkunartími:
Um eða rúmlega 24 tímar

Geymsla:
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Hristist fyrir notkun. Geymist í kæli við 2-8 °C

Ef skammtur gleymist:
Ekki taka tvöfaldan skammt

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki ætti að hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafið samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunardeild Landspítala í síma 543 2222

Langtímanotkun:
Lítið til af upplýsingum


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Höfuðverkur, þreyta, svimi, svefntruflanir          
Kvíði          
Kviðverkir, niðurgangur          

Milliverkanir

Lítið er vitað um milliverkanir nema að lyfið blokkar morfin viðtaka

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Meðganga:
Ekki ætti að nota lyfið á meðgöngu

Brjóstagjöf:
Ekki ætti að nota lyfið samhliða brjóstagjöf

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum

Akstur:
Ekki er vitað um hvort lyfið hefur áhrif á hæfni til aksturs

Annað:
Naltrexone Hydrochloride er forskriftarlyf lækna og því eru engar upplýsingar um lyfið í Sérlyfjaskrá.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.