Abstral

Verkjalyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Fentanýl

Markaðsleyfishafi: Kyowa Kirin | Skráð: 1. desember, 2015

Abstral er meðferð fyrir fullorðna sem þegar hafa hafið reglulega töku sterkra verkjalyfja (ópíóíða) við þrálátum verkjum af völdum krabbameins og þarfnast meðferðar við gegnumbrotsverk. Sértu óviss skaltu tala við lækninn. Gegnumbrotsverkur er sársauki sem brýst skyndilega fram, jafnvel þótt þú hafir tekið eða notað venjulega ópíóð-verkjalyfið þitt. Virka efnið í Abstral tungurótartöflum er fentanýl. Fentanýl tilheyrir flokki sterkra verkjalyfja sem kallast ópíóíðar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Tungurótartöflur

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og háðir aldri, heilsufari, því hversu miklir verkirnir eru og fyrri notkun verkjalyfja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við hálftími.

Verkunartími:
Bíða ber minnst 2 klst. frá því síðasti skammtur var tekinn þar til næsta gegnumbrotsverkjarkast er meðhöndlað með Abstral

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Verkjastillandi þátturinn í Abstral er afar sterkur og gæti verið banvænn barni sem tæki lyfið inn fyrir slysni.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu nýjan plástur um leið og þú manst eftir því og haltu síðan áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvöfaldan skammt í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta að nota lyfið nema í samráði við lækni. Notkun lyfsins skal hætt smátt og smátt í fullu samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni sem fyrst. Ef öndun er hæg eða óregluleg, eða ef meðvitund skerðist þarf að koma sjúklingi strax til læknis.

Langtímanotkun:
Þol myndast við áhrifum fentanýls og því getur þurft að stækka skammtana. Hversu hratt þol myndast er einstaklingsbundið. Meiri hætta er á ávana og fíkn sé lyfið notað í langan tíma.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru ógleði, uppköst og syfja. Alvarlegasta aukaverkunin er hömlun öndunar en hún er háð skömmtum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Flensulík einkenni, kviðverkir          
Hjartsláttartruflanir          
Höfuðverkur, syfja, munnþurrkur          
Lystarleysi          
Ógleði, uppköst, hægðatregða, meltingartruflanir          
Skapgerðarbreytingar, kvíði          
Svimi, róandi áhrif          
Svitamyndun          
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar        
Þvagtregða        

Milliverkanir

Fentanýl getur valdið auknum bælandi áhrifum með grunnri öndun, lágþrýstingi, miklum sefandi áhrifum og dái samtímis notkun lyfja sem hafa áhrif á miðtaugakerfið. Til þeirra lyfja teljast til dæmis þunglyndislyf, sefandi lyf, svefnlyf, almenn svæfinga- og deyfingalyf, róandi lyf, vöðvaslakandi lyf og áfengi. Því þarf að fylgjast mjög náið með sjúklingum sem fá þessi lyf samtímis fentanýli.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með lungnasjúkdóm, svo sem astma eða berkjubólgu
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú hafir haft mikinn höfuðverk eða fengið höfuðáverka
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Ekki má nota Abstral meðan á meðgöngu stendur nema læknirinn hafi sérstaklega mælt svo fyrir um við þig.

Brjóstagjöf:
Ekki nota Abstral ef þú ert með barn á brjósti. Þú átt ekki að hefja brjóstagjöf fyrr en að minnsta kosti 5 dögum eftir síðasta skammt af Abstral.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Auknar líkur eru á aukaverkunum, oftast eru minni skammtar notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur áhrif á viðbragðsflýti og aksturshæfni. Ekki aka bíl á meðan lyfið er notað.

Áfengi:
Áfengi eykur öndunarhemjandi áhrif fentanýls. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er notað.

Íþróttir:
Bannað í keppni.

Fíknarvandamál:
Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.