Risolid

Róandi og kvíðastillandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klórdíazepoxíð

Markaðsleyfishafi: Teva B.V. | Skráð: 1. apríl, 2008

Klórdíazepoxíð slær á ótta, kvíða og spennu. Það hefur einnig róandi, krampastillandi og nokkur vöðvaslakandi áhrif. Algengast er að gefa það við kvíða en það er líka gefið við taugaveiklun, spennu og óróa, fráhvarfseinkennum drykkjusýki og kvíðatengdum svefntruflunum. Klórdíazepoxíð tilheyrir flokki lyfja sem kallast benzódíazepín. Öll lyf í þessum flokki auka áhrif hamlandi boðefnis (GABA) á vissum stöðum í heila. Þau hafa öll róandi, kvíðastillandi, krampastillandi og vöðvaslakandi áhrif. Munur á hinum ýmsu benzódíazepínlyfjum felst í því hvað þau eru sérhæfð og hversu langur verkunartími þeirra er.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
20-40 mg á dag. Skammtar eru mjög einstaklingsbundnir. Við áfengisfráhvörf eru oft notaðir mun stærri skammtar. Töflurnar takist með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
1-2 klst.

Verkunartími:
12-24 klst. Sum áhrif geta þó varað lengur, eða í allt að 4 sólarhringa.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef lyfið er tekið reglulega: Taktu lyfið ef færri en 1 klst. líður frá því að taka átti skammtinn. Annars skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hafi lyfið verið tekið í 2 vikur eða styttri tíma má hætta að taka það þegar þess gerist ekki lengur þörf. Hafi það verið tekið í lengri tíma gætu fráhvarfseinkenni komið fram sé töku þess skyndilega hætt. Hafðu samband við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Klórdíazepoxíð hentar ekki til langtímanotkunar. Lyfið er vanabindandi og fráhvarfseinkenni geta komið fram þegar töku þess er hætt eftir langan tíma.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru skammtaháðar, meiri líkur eru á að þær komi fram eftir því sem skammtar eru stærri. Algengasta aukaverkun lyfsins er syfja.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Höfuðverkur          
Jafnvægistruflanir, yfirlið          
Skapgerðarbreytingar, ofskynjanir          
Sljóleiki          
Vöðvaslappleiki, illa samhæfðar hreyfingar          
Öndunarbæling        
Þreyta, syfja          

Milliverkanir

Náttúrulyfin Jóhannesarjurt og valeriana geta dregið úr virkni lyfsins. Öll lyf sem hafa sljóvgandi áhrif á miðtaugakerfið geta aukið sljóvgandi áhrif klórdíazepoxíðs og ætti því að forðast að taka þau samtímis.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú hafir einhvern tíma misnotað lyf eða áfengi
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú sért með öndunarfærasjúkdóm
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með kæfisvefn
  • þú þjáist af þunglyndi
  • þú sért með porfýríu

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum, minni skammtar eru notaðir.

Akstur:
Lyfið getur skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Fíknarvandamál:
Risolid getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.