Melatonin Evolan

Svefnlyf og róandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Melatónín

Markaðsleyfishafi: Evolan | Skráð: 19. janúar, 2023

Melatonin Evolan inniheldur virka efnið melatónín sem tilheyrir flokki náttúrulegra hormóna sem líkaminn framleiðir. Melatónín myndast í heilaköngli. Áhrif þess eykst þegar dimmt er orðið og nær hámarki um miðja nótt, eða um kl. 2-4 eftir miðnætti og minnkar svo þegar birta tekur. Þannig tekur melatónín þátt í því að stilla okkar eðlislægu klukku sem veldur því að okkur syfjar á kvöldin og við erum vakandi á daginn. Með aldrinum minnkar framleiðsla á melatóníni. Melatónín getur bætt svefngæði, stytt biðtíma eftir svefni og dregið úr fjölda vöknunartilvika, líkt og önnur svefnlyf. Melatonin Evolan er notað sem skammtímameðferð við flygþreytu og við svefnleysi hjá börnum og unglingum 6-17ára með ADHD.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra

Venjulegar skammtastærðir:
Við flugþreytu: Ráðlagður skammtur er 1-5 mg (1-5 ml) fyrir háttatíma í 4-7 daga. Við svefnleysi hjá börnum og unglingum með ADHD: 1-2 mg (1-2 ml) 30-60 mín fyrir háttatíma.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
U.þ.b 60 mínútur.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymið við stofuhita í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ef skammtur gleymist:
Ef þú sofnar án þess að taka lyfið, getur þú tekið skammtinn ef þú vaknar en ekki seinna en kl. 4:00.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar ekki er lengur þörf fyrir það.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Stórir skammtar geta valdið syfju, höfuðverk, svima og ógleði. Hafið samband við lækni eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222) ef of stórir skammtar hafa verið teknir.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru höfuðverkur, syfja og svimi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Höfuðverkur, syfja, svimi          
Meltingartruflanir, ógleði, kviðverkir          
Óróleiki, svimi, taugaveiklun, pirringur          
Útbrot og kláði          
Verkir í útlimum          
Þróttleysi          

Milliverkanir

Sígarettureykingar getur dregið úr áhrifum melatóníns.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með flogaveiki
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með sjálfsnæmissjúkdóm

Meðganga:
Notkun lyfsins á meðgöngu er ekki ráðlögð.

Brjóstagjöf:
Talið er að lyfið geti borist í brjóstamjólk. Konur með barn á brjósti eiga því ekki að nota lyfið.

Börn:
Melatonin Evolan er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svefndrunga. Ekki taka lyfið fyrir akstur eða notkun véla.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis á meðan lyfið er tekið þar sem áfengi dregur úr virkni lyfsins á svefn.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.