Melatonin Vitabalans

Svefnlyf og róandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Melatónín

Markaðsleyfishafi: Vitabalans Oy | Skráð: 1. mars, 2019

Melatonin Vitabalans er svefnlyf sem inniheldur virka innihaldsefnið melatónín. Lyfið er notað sem skammtímameðferð við flugþreytu vegna ferðalags yfir nokkur tímabelti. Melatónín er hormón sem líkaminn myndar í heilaköngli. Áhrif þess eykst þegar dimmt er orðið og nær hámarki um miðja nótt, eða um kl. 2-4 eftir miðnætti og minnkar svo þegar birta tekur. Þannig tekur melatónín þátt í því að stilla okkar eðlislægu klukku sem veldur því að okkur syfjar á kvöldin og við erum vakandi á daginn. Með aldrinum minnkar framleiðsla á melatóníni. Melatónín getur bætt svefngæði, stytt biðtíma eftir svefni og dregið úr fjölda vöknunartilvika.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
3-5 mg fyrir svefn á staðartíma og í að hámarki 4 daga.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
15-90 mín.

Verkunartími:
Einstaklingsbundinn en úthreinsun virka efnisins er lokin innan 12 klst. eftir inntöku.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin, en ekki ráðlagt að neita fæðu um 2 klst. fyrir og eftir inntöku lyfsins.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum, varið gegn ljósi, við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef þú sofnar án þess að taka lyfið skaltu sleppa skammti.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar ekki er lengur þörf fyrir það. Lyfið tekið í að hámarki 4 daga í senn.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru sjaldgæfar. Mögulegar aukaverkanir í tengslum við skammtíma notkun við flugþreytu eru höfuðverkur, ógleði, lystarleysi, sundl, dagsyfja og vistarfirring (að vera illa áttaður).

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Höfuðverkur, bakverkur          
Meltingartruflanir, ógleði, kviðverkir          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þróttleysi          

Milliverkanir

Sígarettureykingar geta minnkað styrk melatóníns.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með sjálfsnæmissjúkdóm

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Talið er að lyfið geti borist í brjóstamjólk. Konur með barn á brjósti eiga því ekki að nota lyfið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Ekki aka bifreið eftir að þú hefur tekið melatonin. Lyfið getur valdið syfju og minnkað árverkni í nokkrar klukkustundir eftir töku lyfins.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis á meðan lyfið er tekið þar sem áfengi dregur úr virkni lyfsins á svefn.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.